Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

De nieuwe pensioenwet komt eraan. Hoe kies ik een nieuwe pensioenregeling?

ouderdomspensioen

De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) treedt vanaf 2023 in werking. Bijna alle huidige, actieve pensioenregelingen voor medewerkers moeten hierdoor worden aangepast. In dit artikel lees je wat de belangrijkste aanpassingen van het ouderdomspensioen worden en welke opties je hebt om de bestaande pensioenregeling aan te passen.

In dit artikel:

Voor ongeveer 80% van de bedrijven in Nederland wordt dit een eenvoudig vraagstuk; zij vallen onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds waarbij de sociale partners beslissen over de aanpassingen.

Bedrijven die zelf een pensioenregeling hebben – vaak via een verzekeraar – een uitdagende puzzel op te lossen. Hoe wordt de pensioenopbouw voortgezet per (uiterlijk) 2027, gaat voor de huidige deelnemers ook een nieuwe regeling gelden en welke factoren hebben invloed op de te maken keuzes?

Het lijkt ons op dit moment onmogelijk om een one-size-fits-all-oplossing aan te bieden. Wel is het belangrijk om als werkgever bekend te zijn met de oplossingsrichtingen en welke factoren van invloed zijn op de te maken keuzes.

Wat wordt de belangrijkste aanpassing van het ouderdomspensioen?

Een groot deel van de verzekerde pensioenregelingen kent een stijgende premie. Hiermee wordt bereikt dat een jongere werknemer naar verwachting een gelijke pensioenuitkering krijgt als de oudere. Hij krijgt minder premie-inleg, maar heeft een langere periode om rendement te maken.

Binnen de Wtp wordt een gelijkblijvende premie voor alle deelnemers het uitgangspunt. Als je uitgaat van een gelijk pensioenbudget, bouwen jonge werknemers in de toekomst meer pensioen op en oudere minder. Dit resulteert in de overgangsperiode in grote uitdagingen.

Wat zijn de opties voor aanpassing van de bestaande pensioenregeling?

 1. Maak gebruik van het overgangsrecht. Hierbij blijven de huidige werknemers deelnemen aan de bestaande pensioenregeling en geldt voor nieuwe werknemers een pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe wetgeving.
 2. Start voor 2027 met een nieuwe pensioenregeling voor alle werknemers en compenseer de huidige werknemers binnen de pensioenregeling.
 3. Start voor 2027 met een gelijkblijvende premieregeling en compenseer de werknemers met salaris of een vrijwillige pensioeninleg.

Factoren die van invloed zijn op de keuze voor de overgang van de pensioenregeling

 1. Het HR-en arbeidsmarktbeleid
  Wil je een onderscheid in beloning tussen werknemers die in dienst zijn en die in dienst komen?
 2. Personeelsverloop
  Verwacht je veel personeelsverloop of een grote groei van het personeelsbestand? Dan stroomt een bestaande regeling vanzelf sneller leeg.
 3. Gelijke behandeling
  Conform de wetgeving is het tijdelijk toegestaan om nieuwe deelnemers een andere pensioentoezegging te doen. Maar wil je dit als werkgever ook?
 4. Financiële ruimte bij de werkgever
  Is er voldoende financiële ruimte om bestaande deelnemers te compenseren?
 5. Bereiken van de pensioenambitie
  De bestaande pensioenregeling is ooit afgesloten met een bepaalde pensioenambitie. Is deze ambitie binnen het bestaande budget nog haalbaar?
 6. Administratieve eenvoud
  Het voortzetten van de bestaande regeling naast een nieuwe, maakt de administratieve afwikkeling niet eenvoudiger.

Is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) op tijd klaar?

De Wet toekomst pensioenen staat nog in de steigers. Doelstelling is om de wet per 1 januari 2023 in te laten gaan, maar er zijn grote twijfels of dit haalbaar is.

Omdat 80% van werkend Nederland ouderdomspensioen opbouwt via een pensioenfonds, is de wet voor een groot deel afgestemd op de fondsen. Hierdoor lijken onderdelen die voor andere regelingen van belang zijn te weinig aandacht te hebben gekregen. Branchepartijen zoals consultants en verzekeraars zeten hun invloed in Den Haag nog in om de punten op de i te krijgen.

Onder andere hierdoor kan de wetgeving vertraging oplopen. Belangrijker is dat de voorgestelde wetgeving nog aangepast kan worden. Wij raden daarom aan om al wel in gesprek te gaan over de pensioenregeling, maar geen overhaaste beslissingen te nemen.

Vragen over je pensioenregeling en de aankomende Wtp?

Wil je vrijblijvend in gesprek over de pensioenregeling binnen jouw organisatie en de aankomende Wtp? Neem dan gerust contact met ons op.

naar inspiratie overzicht
Krijg inzicht in wat je moet doen met de gratis WTP-quickscan.
Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor jou?
Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor jou?
Doe de gratis WTP-quickscan.