Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

NOW voortgezet in derde kwartaal 2021

Vanuit het Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers compensatie krijgen voor loonkosten van werknemers. De NOW is wederom verlengd.

Vanuit het Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers compensatie krijgen voor loonkosten van werknemers. De NOW is wederom verlengd.

NOW voortgezet in derde kwartaal 2021

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20% door de coronacrisis. De NOW 4 gaat gelden voor het derde kwartaal van 2021, de maanden juli t/m september. De regeling is inhoudelijk niet gewijzigd, wat betekent dat maximaal 85% van de loonkosten gecompenseerd wordt bij een omzetverlies van 100%. Bij een geringer omzetverlies wordt de NOW evenredig verminderd.

Inhoud ook ongewijzigd

Verder blijft de looncompensatie per werknemer gemaximeerd op twee keer het dagloon en ook de loonsomvrijstelling – het bedrag waarmee de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW – blijft gehandhaafd op 10%. De forfaitaire opslag op het loon – de toeslag op het loon vanwege bijkomende kosten voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld – blijft 40%.

Referentiemaand gewijzigd

De referentiemaand wordt wel gewijzigd. Dit betekent dat voor de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom over februari 2021 in plaats van juni 2020.

TVL telt niet langer mee als omzet

Ook is besloten dat vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) voor de NOW niet meer meetelt als ‘omzet’. Hierdoor zullen ondernemers een hoger omzetverlies voor de NOW realiseren, wat tot een hogere tegemoetkoming leidt.

Geen (extra) tegemoetkoming voor dalende loonsommen

Al sinds de eerste NOW-regeling kunnen ondernemingen worden geconfronteerd met tegenvallende uitkomsten als gevolg van een gedaalde loonsom ten opzichte van de referentiemaand. Vanaf NOW 3 mag de loonsom met 10% zijn afgenomen, maar bij NOW 1 en NOW 2 mocht dat helemaal niet. De overheid heeft overwogen hierop een aanpassing te doen met terugwerkende kracht, maar ziet daar toch van af. Het zou te veel in strijd komen met het doel van de regeling om werkgelegenheid te behouden. In plaats daarvan is dus gekozen om de TVL-subsidie niet langer mee te tellen als omzet.

Soepele terugbetaling NOW

Het kabinet heeft nogmaals benadrukt dat voor eventuele terugbetalingen van NOW-subsidies een soepel beleid wordt gehanteerd. Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden aangevraagd, wordt er geen rente berekend en worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.

Wij staan voor je klaar!

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

naar inspiratie overzicht