Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Nieuws over de nieuwe cao Retail non-food

Nieuws over de nieuwe cao Retail non-food

De cao Retail non food had voorheen de naam cao fashion, sport & lifestyle en eerder cao mode- en sportdetailhandel. Per 1 juli 2018 is de naam van de cao gewijzigd in cao Retail non food, hierin zijn een aantal andere cao’s geïntegreerd.

Definitief akkoord cao Retail non-food

De cao Retail non food had voorheen de naam cao fashion, sport & lifestyle en eerder cao mode- en sportdetailhandel. Per 1 juli 2018 is de naam van de cao gewijzigd in cao Retail non food, hierin zijn een aantal andere cao’s geïntegreerd. Deze cao is van toepassing op onder andere werknemers in de detailhandel in mode, sportartikelen, juweliers, tuincentra, schoenendetailhandel, verf /behangwinkels en woonwinkels.

Het onderhandelaarsresultaat over de nieuwe cao Retail non-food dat afgelopen juni tot stand is gekomen, is omgezet naar een definitief cao akkoord. Een brede peiling onder werknemers door de vakbonden heeft groen licht opgeleverd.

Lange looptijd
De nieuwe cao Retail non-food is nu definitief en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018. De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2020 en gaat gelden voor ca. 170.000 medewerkers.

Loonaanpassingen

De eerste salarisverhoging in de cao betreft per 1 juli 2018 een salarisverhoging van
1,03%. Naar verwachting bedraagt de loonstijging in totaal rond 5% over de looptijd van de cao. Het loonstijgingspercentage voor medewerkers die in het loongebouw vallen en de vijf afgesproken loonstijgingsmomenten zijn namelijk gekoppeld aan de stijging van het wettelijk minimumloon en daarmee indirect aan de gemiddelde loonstijging in Nederland.

Medewerkers die buiten het loongebouw vallen krijgen tijdens de looptijd van de nieuwe cao Retail non-food twee keer een eenmalige uitkering van 0,75%.

Individueel ontwikkelingsbudget

Naast de loonstijging bevat de cao Retail non-food per 1 januari 2020 vernieuwing in de vorm van een individueel opleidingspotje (individueel ontwikkelingsbudget). Hierin storten werkgevers €150 per jaar voor elke werknemer die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden gaan met name over de grootte van het dienstverband (tenminste 16 uur per week) en de periode in dienst (tenminste een jaar op peildatum).

Ook wordt er een begin gemaakt met een individueel keuzebudget: medewerkers kunnen maximaal vier vakantiedagen kopen of verkopen.

Duurzame inzetbaarheid

Een ander vernieuwend aspect betreft de duurzame inzetbaarheid: medewerkers die 10 jaar voor de AOW-datum zitten en een dienstverband hebben van tenminste 80%, kunnen opteren voor de zogenaamde 80-85-100 regeling. Deze medewerkers zullen dan 80% van hun contracturen werken tegen 85% van het salaris met 100% pensioenopbouw (van het oorspronkelijke contract).

De seniorendagen die nu in de cao staan zullen door deze bredere afspraak vervallen. De bestaande reeds toegekende dagen worden bevroren, tenzij medewerkers gebruik maken van de afspraak over aanpassing in de arbeidsduur. In dat geval zullen ze komen te vervallen.

 

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?