Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Menstruatie, zwangerschap en overgang spelen rol bij 1 op de 10 zieke werkneemsters

Ziekteverzuim stijgt, psychisch verzuim baart zorgen

Bij 10 procent van de vrouwen die zich ziek meldden in 2022 hingen de klachten bij hun laatste verzuim samen met menstruatie, zwangerschap of de overgang.

Vooral verzuim door menstruatieklachten komt het vaakst voor, maar duurt ook het kortst. Bijna de helft van de vrouwen die hun verzuim in verband brachten met menstruatie, had ook griep of verkoudheidsklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2022.

Agenda voor vrouwspecifieke aandoeningen

Het is de eerste keer dat in de NEA gevraagd is naar ziekteverzuim vanwege menstruatie- of overgangsklachten. Deze vragen zijn opgenomen op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport liet weten dat het signalen krijgt dat klachten van vrouwen die invloed hebben op het werk, zoals de overgang en menstruatieklachten, niet tijdig worden herkend, met mogelijk onnodig verzuim tot gevolg. Daarom wil het ministerie tot een agenda voor vrouwspecifieke aandoeningen komen.

Menstruatieverlof, hoe zit dat?

In Nederland is menstruatieverlof niet wettelijk geregeld. Een werknemer met menstruatieklachten kan zich wel ‘gewoon’ ziek melden. Bij ziekte betaalt de werkgever minstens 70 procent van het loon door. Er kunnen wel wachtdagen gelden waarop de werkgever geen loon doorbetaalt. Het staat werkgevers vrij om speciaal menstruatieverlof in te voeren, maar daar zijn weinig voorbeelden van. In de cao voor de Kinderopvang is vanaf 2024 een speciale regeling (8.4) opgenomen. Ervaren werknemers die onder die cao vallen klachten door menstruatie of de overgang? Dan kunnen ze vragen om een maatwerkoplossing. Ook worden werkgevers gemaand om gratis menstruatieproducten aan te bieden.

Meerderheid jonge werknemers voor invoering menstruatieverlof

Zo nu en dan wordt een oproep gedaan om toch ook in Nederland menstruatieverlof wettelijk of in cao’s te regelen. Begin vorig jaar riep een aantal politici de regering bijvoorbeeld in een opiniestuk op om in elk geval onderzoek te doen naar menstruatieverlof.

Uit onderzoek van FNV Young & United komt naar voren dat veel jonge werknemers voor het invoeren van menstruatieverlof zijn. In de praktijk blijkt namelijk dat werknemers met menstruatieklachten zich niet elke maand ziek durven te melden, uit angst om hun baan te verliezen. Dit leidt ertoe dat ze ondanks de klachten vaak toch maar (op halve kracht) doorwerken. Sommigen melden zich wel ziek, maar halen de ziektedagen later toch in. Anderen nemen (andersoortig) verlof op wanneer zij klachten hebben.

Wat kun je doen als een werknemer menstruatieklachten heeft?

Meldt een werknemer zich ziek vanwege menstruatieklachten? Dan kun je als werkgever weinig doen als de werknemer niet aangeeft dat dit hiermee verband houdt. De werknemer hoeft niet te vertellen waarom zij zich ziek meldt. Het kan wel helpen om het onderwerp binnen de organisatie bespreekbaar te maken. Zo kun je werknemers laten zien wat andere oplossingen zijn. In sommige gevallen geeft bijvoorbeeld thuiswerken verlichting. Of helpt het als de werknemer zelf de tijd mag indelen. Je kunt een werknemer op de dagen met klachten ook werk laten doen waarbij zij er minder last van heeft. Het is natuurlijk ook mogelijk om een speciale regeling op te nemen in het personeelshandboek (bijvoorbeeld vergelijkbaar met de regeling in de cao voor de Kinderopvang).

Wil je meer weten over menstruatieverzuim? Of heb je een andere vraag over ziekteverzuim? Wij helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op.

naar inspiratie overzicht