Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Maximale transitievergoeding in 2023 is 89.000 euro

Maximale transitievergoeding in 2022 is 86.000 euro

Werknemers die worden ontslagen of van wie de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, hebben recht op een transitievergoeding. De vergoeding wordt daarom ook wel een ontslagvergoeding genoemd. Bij onmiddellijk ontslag, met wederzijds goedvinden of als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt is geen sprake van een transitievergoeding. Het idee van de vergoeding is dat de werknemer die kan gebruiken om zich om te scholen of jobcoaching kan betalen. Het maximumbedrag van de transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Vanaf 1 januari 2023 is de maximale transitievergoeding 89.000 euro.

Wanneer betaal je de transitievergoeding?

Bij bepaalde gevallen bij ontslag moet een transitievergoeding worden betaald. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag, anderzijds om de overgang naar een andere baan voor de werknemer makkelijker te maken. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, ongeacht de lengte van het dienstverband. Voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd, maakt de werknemer aanspraak op een evenredig deel.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal 89.000 euro bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan 89.000 euro, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Heb je vragen over de transitievergoeding? Neem dan contact met ons op. Wij geven je graag passend advies!

naar inspiratie overzicht