Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Het wettelijk minimumuurloon vanaf 2024: 9 veelgestelde vragen

Het wettelijk minimumuurloon vanaf 2024

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Heb je medewerkers in dienst die een beloning ontvangen op of rond het wettelijk minimumloon? Dan is het nodig om je op tijd op de wijzingen van de Wml voor te bereiden. Hieronder vind je 9 veelgestelde vragen en antwoorden rondom de Wml.

1. Wat betekent de invoering van het wettelijk minimumloon per uur?

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Vanaf dan is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te  betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar geldt een vast minimumjeugdloon per uur. Op 1 januari en 1 juli van elk jaar wordt het geldende minimumuurloon geïndexeerd.

De invoering van het minimumuurloon op 1 januari 2024 betekent dat er geen vaste minimum dag-,  week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). Onder de ‘oude’ Wml  was in die gevallen eenzelfde minimum maandbedrag van toepassing. Dat leidde er in de praktijk toe dat bij een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon gold dan bij een dienstverband  van bijvoorbeeld 36 uur.

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024 geldt voor werknemers in  alle sectoren één uniform minimumuurloon.

2. Gaat het minimumloon omhoog door de invoering van het wettelijk minimumuurloon?

Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijd dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 37 of 40 uur) leidt de invoering van het wettelijk minimum- uurloon tot een loonsverhoging. Dat komt doordat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur.

3. Betekent de invoering van het minimumuurloon dat een werkweek van 36 uur verplicht is?

Nee. Het is aan werkgevers en werknemers om te bepalen wat de omvang van een voltijds dienst- verband is. De invoering van het wettelijk minimumuurloon verandert daar niets aan.

4. Wat is de hoogte van het minimumuurloon?

Het minimumuurloon per 1 januari 2024 bedraagt € 13,27.

5. Wat betekent de invoering van het minimumuurloon voor de salarisschalen in cao’s?

In veel gevallen zullen de salarisschalen in cao’s aangepast moeten worden vanwege de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024.

De salarisschalen op minimumloonniveau moeten opnieuw worden berekend op basis van het minimumuurloon omdat er na de invoering van het minimumuurloon geen vaste maand, week en dagbedragen meer bestaan.

Ook de omvang van een voltijds arbeidsduur in een sector en het kalenderjaar waar de cao betrekking op heeft zijn relevant bij het correct berekenen van salarisschalen op minimumloonniveau.

6. Komt er ook een minimumjeugdloon per uur?

Ja. Voor werknemers tussen de 15 en 20 jaar gelden minimum-jeugduurlonen. Per leeftijd geldt een ander bedrag. De minimumjeugduurlonen zijn – net als nu – afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Leeftijd Bruto per uur
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

7. Wat verandert er door de invoering van het minimumuurloon aan de voorwaarden van het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Werkgevers ontvangen het LIV voor werknemers die in een kalenderjaar minimaal 1.248 uur bij hen hebben gewerkt en een gemiddeld uurloon hebben van tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumuurloon. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium verlaagd van 125 naar 104 procent van het wettelijk minimumuurloon. Het kabinet wil het LIV per 1 januari 2025 afschaffen.

8. Hoe zit het met werknemers van 21 jaar en ouder?

Uitgaande van € 13,27 als wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 en op basis van de nu bekende rekenregels, leidt dit alles tot de volgende fulltime bruto maandlonen:

Fulltime baan bedraagt 36 uur

Vanaf 1 juli 2023 op basis van 36 uur per week was het bruto maandloon € 1995,24.

 • Aantal werkbare dagen in 2024 (maandag tot vrijdag): 262
 • Aantal arbeidsuren per werkdag: 36/5 = 7,2
 • Aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 7,2 = 1886,40
 • Vast bedrag per maand vanaf 1 januari 2024 = ( 1886,40 / 12) * € 13,27 = € 2086,04.
 • Dit geeft dan dus een stijging van 4,55%.

Fulltime baan bedraagt 38 uur

Per 1 juli 2023 op basis van 38 uur per week was het bruto maandloon € 1995,76.

 • Aantal werkbare dagen in 2024 (maandag tot vrijdag): 262
 • Aantal arbeidsuren per werkdag: 38/5 = 7,6
 • Aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 7,6 = 1991,20
 • Vast bedrag per maand vanaf 1 januari 2024 = ( 1991,20 / 12) * € 13,27 = € 2201,94.
 • Dit geeft dan dus een stijging van 10,33%.

Fulltime baan bedraagt 40 uur

Per 1 juli 2023 op basis van 40 uur per week was het bruto maandloon € 1995,06.

 • Aantal werkbare dagen in 2024 (maandag tot vrijdag): 262
 • Aantal arbeidsuren per werkdag: 40/5 = 8
 • Aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 8 = 2096
 • Vast bedrag per maand vanaf 1 januari 2024 = (2096 / 12) * € 13,27 = € 2317,83.
 • Dit geeft dan dus een stijging van 16,18%.

Dat alles houdt natuurlijk ook een stijging in van de loonkosten.

9. Wat moet je niet vergeten vóór 1 januari 2024?

Om te voorkomen dat werknemers vanaf 2024 onderbetaald worden, moet je de beloning van werknemers beoordelen. Onder andere om een forse boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie te voorkomen. Niet alleen de huidige minimumloonschalen moeten hierdoor worden aangepast. Ook de lonen net boven het minimumloon die door deze wetswijziging onder het wettelijk minimumloon komen.

Uiteraard neemt je HR & Payroll specialist van Sigma Personeelsdiensten contact met je op over de nieuwe Wml. Heb je voor die tijd vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met je mee!

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?