Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Het nieuwe normaal?

‘Na de coronacrisis zal het leven nooit meer hetzelfde zijn’, werd ons in de coronajaren van alle kanten toegeroepen. Er komt een ‘nieuw normaal’ en daar zullen we ons op moeten voorbereiden. Twee jaar na corona is het tijd om de balans op te maken. Hoe ziet dat nieuwe normaal er uit?

In mijn column in 2021 stelde ik al vragen over de blijvendheid van thuiswerken, de populariteit van Nederland als vakantieland en de toekomst van bedrijfsauto’s. Nu, enkele jaren na de pandemie, kunnen we enkele conclusies trekken.

Alles op afstand?

Als loonadviseurs zien we interessante trends. Thuiswerken, aan het begin van de coronacrisis een nieuwtje, lijkt deels te zijn ingeburgerd. Toch is het nog maar de vraag of we volledig afscheid nemen van het traditionele kantoorleven. Wat betreft de mobiliteit: de afname die in het gebruik van bedrijfsauto’s te zien was, lijkt geen blijvende trend. Er zijn meer auto’s op de weg dan ooit en we staan weer dagelijks in de file.

Tijdelijke gedragsveranderingen

Als zeilliefhebber zag ik een specifieke verschuiving. Tijdens de pandemie was er een toename in de aanschaf van zeilboten. Mensen zochten naar nieuwe, veilige manieren van recreatie. Enkele jaren later nemen velen weer afscheid van hun in de coronacrisis aangeschafte boot. Ze worden tegenwoordig voor een habbekrats verkocht, wat wijst op een normalisatie van vrijetijdsbesteding. Dit fenomeen laat zien hoe de pandemie tijdelijke gedragsveranderingen veroorzaakte die niet per se permanent zijn.

Oud en nieuw

Terugkijkend op mijn observaties in 2021 en de ontwikkelingen daarna, wordt duidelijk dat niet alle veranderingen even duurzaam zijn. De coronacrisis leverde significante verschuivingen op, maar niet alle veranderingen waren permanent. Oude patronen blijken veerkrachtig. Ons ‘nieuwe normaal’ blijkt dan ook een mix van oud en nieuw.

Als Sigma Personeelsdiensten blijven we ons aanpassen aan de dynamische tijden. Want dat is het zeker; ook na de coronacrisis staat de wereld om ons heen zeker niet stil. We staan klaar om te reageren op zowel blijvende als voorbijgaande veranderingen.

Sigma staat voor je klaar

De nasleep van de coronacrisis laat een complex beeld zien van verandering en aanpassing. Als professionals staan we klaar om deze en andere ontwikkelingen samen met jou te begeleiden en vorm te geven. Ik kijk uit naar de gesprekken en samenwerking in het nieuwe jaar!

naar inspiratie overzicht