Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Groeiende werkdruk vraagt om samenwerking

Groeiende werkdruk vraagt om samenwerking

Uit onderzoek van TNO en het RIVM komt naar voren dat de druk op werkenden de komende twintig jaar verder toeneemt. Factoren die daaraan bijdragen zijn bijvoorbeeld vergrijzing, meer mantelzorg en hybride werken.

Om de negatieve invloed van die ontwikkelingen op werkstress te voorkomen adviseren RIVM en TNO het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom om aanvullend beleid te ontwikkelen.

Meer mentale werkstress door acht ontwikkelingen

Volgens de onderzoekers hebben acht ontwikkelingen de komende twintig jaar de meeste impact op de mentale belastbaarheid van werkenden:

  • de vergrijzende beroepsbevolking
  • de combinatie van werk en mantelzorg
  • de tekorten op de arbeidsmarkt
  • flexibele contracten
  • werken voor online platforms
  • kunstmatige intelligentie
  • hybride werken
  • ervaren prestatiedruk

Deze ontwikkelingen hebben vooral een negatieve invloed. Zo zorgen vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en het combineren van zorg en werk ervoor dat er minder mensen zijn om het werk te doen. Hybride werken kan wel een positief effect hebben. Werknemers krijgen hierdoor ruimte om flexibel om te gaan met werktijden en werklocatie. Dat kan bijdragen aan een betere werk-privébalans.

Meer verzuim en arbeidsongeschiktheid

Als deze ontwikkelingen voor langere tijd een negatief effect hebben, dan verhoogt dit niet alleen de werkstress. Ook de kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid neemt toe. Deze ontwikkelingen samen kunnen elkaar versterken, versnellen of juist afzwakken. Dit vraagt om een integrale aanpak, waarbij wordt samengewerkt tussen bijvoorbeeld de domeinen werk, zorg en onderwijs.

De verdiepende studie van RIVM en TNO is onderdeel van de ‘Toekomstverkenning Gezond en Veilig Werken’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

naar inspiratie overzicht