Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Gezonde lunch na 2022 niet gericht vrijgesteld!

Valt een gezonde lunchmaaltijd onder de gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling (WKR) die geldt voor Arbo voorzieningen? De Hoge Raad heeft op 24 mei 2024 uitspraak gedaan in een zaak over dit onderwerp.

In de uitspraak verduidelijkt de Hoge Raad dat gezonde lunchmaaltijden onder bepaalde omstandigheden kunnen vallen onder de gerichte vrijstelling in de WKR. De Hoge Raad erkent in deze zaak dat het arbeidsomstandighedenbeleid, zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), ook maatregelen ter voorkoming van ziekteverzuim kan omvatten. Gezonden maaltijden dragen bij aan het verminderen van ziekten en bevorderen van herstel en kunnen daarom als onderdeel van dit beleid worden beschouwd.

Welke arbovoorzieningen vallen onder de gerichte vrijstelling?

Let op, de uitspraak van de Hoge Raad gaat over de situatie die valt onder de wetgeving tot 2022. Per 1 januari 2022 is de wet aangepast om duidelijker te maken welke arbovoorzieningen onder de gerichte vrijstelling in de WKR vallen.

Na de wetswijziging van 2022 geldt de vrijstelling uitsluitend voor voorzieningen die direct samenhangen met je werkgeversverplichtingen op grond van de Arbowet. Hiervoor mag geen eigen bijdrage van de werknemer worden verlangd.

Verstrek je als werkgever een gratis gezonde lunch aan je werknemers? Dan valt dit helaas niet meer onder de vrijstelling. Een gratis gezonde lunch moet worden opgenomen in de WKR en gaat daarmee ten koste van de vrije ruimte.

Onze specialisten denken met je mee

Heb je een vraag over de juiste toepassing van de WKR of de vrije ruimte? Onze specialisten in loonadvies denken graag met je mee. Neem contact met ons op.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?