Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Gebruikelijk loon dga in 2023

gebruikelijk loon dga 2023

Het gebruikelijk loon dga ligt voor 2023 op 51.000 euro. De regeling voor ‘gebruikelijk loon’ geldt voor iedereen die zelf of van wie de partner een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook voor diezelfde onderneming werkt. In de loonaangifte nemen zij een salaris op dat ‘gebruikelijk’ is voor het werk dat zij verrichten. De Belastingdienst bepaalt wat dat gebruikelijk loon in beginsel minimaal moet zijn.

Gebruikelijk loon 2023

Iemand die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk voor diezelfde onderneming uitvoert hoort een loon te ontvangen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Dit moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 100% van het loon van iemand met een vergelijkbare functie
  • het loon van de werknemer met het hoogste salaris
  • een vast bedrag van minimaal € 51.000

Vast bedrag

De wet noemt dus een vast bedrag van wat het gebruikelijk loon in beginsel minimaal moet zijn. Onder voorwaarden is het mogelijk dit loon op jaarbasis lager vast te stellen. Het is dan echter aan de BV en DGA om aannemelijk te maken dat dit lagere loon voor de betreffende situatie gebruikelijk is. Dit kan eventueel vooraf met de Belastingdienst worden afgestemd.

Aan de andere kant kan de Belastingdienst ook stellen dat het vaste bedrag te laag is. In dat geval ligt de bewijslast over het hogere salaris bij de Belastingdienst. Dat kan de Belastingdienst dan doen door te wijzen op de meestverdienende werknemer van het bedrijf of door een vergelijking te maken met vergelijkbare dienstbetrekking. Het vaste bedrag is dus niet alleen in beginsel het minimale bedrag, maar ook de scheidslijn tussen wie de bewijslast heeft. Als we het hierna over het ‘vaste bedrag’ hebben, wordt dus deze grens bedoeld.

Wij denken met je mee

Heb je advies nodig over het vaststellen van het gebruikelijk loon in 2023? Onze adviseurs denken graag met je mee. Neem contact met ons op.

naar inspiratie overzicht