Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Cruciale grensarbeiders sneller de grens over met vignet

Vakantiedag wordt duurder in de cao Beroepsgoederenvervoer

Als gevolg van de coronacrisis zijn verschillende landen begonnen met in- en uitreiscontroles aan de landgrenzen. Grensarbeiders die werken in vitale of cruciale sectoren kunnen nu een vignet aanvragen om snel de grens te kunnen blijven overstekenHet vignet is alleen beschikbaar voor mensen die een ‘onmisbaar’ beroep uitoefenen. Grensarbeiders die werken in niet cruciale sectoren moeten in sommige gevallen een werkgeversverklaring kunnen tonen.  

Als gevolg van de coronacrisis zijn verschillende landen begonnen met in- en uitreiscontroles aan de landgrenzen. Grensarbeiders die werken in vitale of cruciale sectoren kunnen nu een vignet aanvragen om snel de grens te kunnen blijven overstekenHet vignet is alleen beschikbaar voor mensen die een ‘onmisbaar’ beroep uitoefenen. Grensarbeiders die werken in niet cruciale sectoren moeten in sommige gevallen een werkgeversverklaring kunnen tonen.  

België

België heeft sinds woensdag 18 maart verboden om voor niet-essentiële reizen naar het buitenland te reizen, waaronder Nederland. Hierbij is één uitzondering namelijk het goederen- en dienstenverkeer. 

Heeft u grensarbeiders in dienst en is dit in een vitale sector of cruciaal beroep? Dan kunnen uw werknemers vanaf 22 maart gebruik maken van een speciaal vignet, dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld, om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet moet voorkomen dat uw werknemers opgehouden worden bij de grens. Let op: het vignet kan enkel door hen worden gebruikt. Dit vignet is tot stand gekomen na overleg van de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega De Crem, minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. 

 Heeft u grensarbeiders maar zit u niet in de vitale sector of is het geen cruciaal beroep? Dan is het nog steeds mogelijk voor uw werknemers om de grens te passeren. Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels: 

  • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken. Hiervoor heeft de Belgische overheid een certificaat (in het Engels) ter beschikking gesteld. Dit certificaat hoeft slechts eenmalig te worden ingevuld door de werkgever en de werknemers. Het blijft geldig gedurende de crisisperiode; 
  • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werkgerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet wordt echter een uitzondering gemaakt. 

Gaat u of uw werknemer zonder geldige werkgeversverklaring toch de grens over? Dan is het mogelijk dat er een boete wordt opgelegdDe Belgische autoriteiten controleren actief en diverse grensovergangen zijn zelfs gesloten. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit. 

Duitsland

In Duitsland blijft het toegestaan (ongeacht de nationaliteit) om de grens te passeren voor het verkeer van goederen en grensoverschrijdende reizen om werkgerelateerde redenen of om een professionele activiteit uit te oefenen. Denk hierbij dat het gaat om onder anderen grensarbeiders, seizoenarbeiders, EU-parlementariërs, geaccrediteerde diplomaten. Het is wel van belang dat u als werkgever de juiste documenten beschikbaar stelt. De werknemers moeten namelijk bewijs overleggen (bijv. arbeidsovereenkomst, orderdocumenten). 

In principe is hier dus sprake van vrij bewijs. Inmiddels is een document voor grensoverschrijding beschikbaar. 

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?