Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Checklist: voldoe jij aan de Arbowet?

Checklist voldoe jij aan de Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de afgelopen tijd veel updates en wijzigingen ondergaan. Zo is onder andere de adviserende rol van de bedrijfsarts uitgebreid. Controleer met deze checklist of je aan de Arbowet voldoet en je alles op het gebied van gezondheid en veiligheid op orde hebt.

Het basiscontract met de arbodienstverlener

Controleer of in het basiscontract met de arbodienstverlener de volgende minimale eisen zijn opgenomen:

 • hoe werknemers gebruik kunnen maken van hun recht op een second opinion;
 • hoe het overleg met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld;
 • hoe de preventie-advisering van de bedrijfsarts is geregeld;
 • hoe de vrije toegang voor de bedrijfsarts tot de werkplek is geregeld;
 • hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
 • hoe de bedrijfsarts of arbodienst omgaat met klachten (let op de klachtenprocedure!);
 • hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Preventiemedewerker aanwijzen met instemming OR

Niet alleen de werkgever of arbocoördinator bepaalt wie de nieuwe preventiemedewerker wordt. Ook de ondernemingsraad (OR) heeft daar een stem in. Betrek de OR daarom altijd bij de keuze en positie van de preventiemedewerker.

Overleg tussen arbodienstverlener, OR en bedrijfsarts

De preventiemedewerker werkt samen met zowel de arbodienstverlener als de bedrijfsarts. Zorg voor een (periodiek) overleg en maak afspraken over de samenwerking.

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer. Hij kan en mag, wanneer hij dat nodig vindt, iedere werkplek bezoeken.

Neem de vijf hierboven genoemde eisen met betrekking tot de bedrijfsarts op in het basiscontract, zodat hij zijn werk kan doen. Wettelijk is bepaald dat de OR en bedrijfsarts de plicht hebben om over een aantal eisen te overleggen.

De adviserende rol van de bedrijfsarts is in de wijzigingen in de Arbowet vergroot. Maak met de arbodienst of de bedrijfsarts afspraken over preventieadvies. Bedenk ook op voorhand welke preventietaken voor rekening komen van de bedrijfsarts.

Breng werknemers op de hoogte

Zorg ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van de mogelijkheid van een second opinion of een open spreekuur. Het is belangrijk dat zij weten dat:

 • deze mogelijkheid er is
 • de werkgever hier geen toestemming voor hoeft te geven
 • bezoek aan de bedrijfsarts kan plaatsvinden buiten het zicht van collega’s en werkgever

Ook als er een OR- of personeelsvertegenwoordiging aanwezig is, is het verstandig de wijzigingen direct met de werknemers te bespreken.

Hoe ga je om met klachten?

De werkgever en de werknemers kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenregeling, als:

 • de specialist zich niet aan de regels houdt
 • de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd

De bedrijfsarts heeft meer informatie over deze procedure. Laat de bedrijfsarts je informeren over de mogelijkheden en stel je werknemers hiervan op de hoogte.

Advies van een specialist

Sigma Personeelsdiensten kan jou begeleiden en adviseren, zodat je de Arbowet op de juiste manier toepast. Meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

naar inspiratie overzicht