Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Ziekteverzuim stijgt, psychisch verzuim baart zorgen

Ziekteverzuim stijgt, psychisch verzuim baart zorgen

Na een dip tijdens de coronacrisis neemt het psychische verzuim onder werknemers weer toe. Het verzuimpercentage steeg in december 2022 naar 4,8%, in 2021 lag dat percentage nog op 4,4%. Dit blijkt uit onderzoek.

Kortdurend verzuim

De hoge verzuimcijfers in december werden voornamelijk veroorzaakt door kortdurend verzuim. Oorzaak was de terugkeer van griep na de coronapandemie, met een griepgolf in december.

Psychische klachten

Een tweede ontwikkeling is dat na een dip tijdens de pandemie het aantal werknemers met psychische klachten weer toeneemt. Psychisch verzuim kenmerkt zich door het langdurige karakter. Een werknemer met een burn-out is gemiddeld negen maanden uit de roulatie.

Het aantal verzuimdagen als gevolg van psychische klachten is hoog (bijna 57 dagen). Dat is terug te zien in het verzuimvolume, namelijk 27%. Het aantal verzuimdagen door werkstress is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2021 verzuimden werknemers in totaal 11 miljoen dagen door werkstress, 1,6 miljoen meer dan in 2020.

Wettelijke plicht

Voor jou als werkgever is het lonend om het psychisch ziekteverzuim terug te dringen. Ook is het een wettelijke plicht. Zo is een plan van aanpak om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken bijvoorbeeld wettelijk verplicht. De uitkomst van de risico-inventarisatie (RI&E) vormt daarvoor het vertrekpunt.

Zelfinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op haar website een ‘zelfinspectietool’ waarin je als werkgever kunt zien of je als werkgever voldoet aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken.

naar inspiratie overzicht