Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Hoe ziet de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten eruit?

Zo ziet de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten eruit

De regering heeft een nieuwe gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten gepresenteerd; hoe ziet deze regeling eruit?

Met de voorgestelde gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten in de werkkostenregeling kun je werknemers vanaf 2022 een onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten geven. De specifieke kosten die hiermee vergoed kunnen worden, zien op extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier.
In de voorgestelde regeling wordt uitgegaan van vrijstelling van een vast forfaitair bedrag van maximaal € 2 per thuiswerkdag. Hierbij wordt aangesloten bij berekeningen van het Nibud.

Thuiswerkkosten én reiskosten vergoeden?

De gerichte vrijstelling kan ook worden toegepast als een werknemer maar een deel van de dag thuiswerkt. Het is echter niet mogelijk om op één werkdag zowel de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding toe te passen, als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek. Werkt een werknemer dus ’s ochtends thuis, om daarna naar de werkplek te reizen, dan kan voor die dag maar één gerichte vrijstelling worden toegepast.

Het is wel mogelijk om op een thuiswerkdag de vrijstelling voor zakelijke reiskosten naast de vrijstelling voor de thuiswerkkosten toe te passen. Werkt een werknemer dus ’s ochtends thuis, om daarna naar een klant te reizen, dan kunnen beide gerichte vrijstellingen worden toegepast.

Zo ziet de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten eruit

Thuiswerkdagen en reisdagen administreren?

In de praktijk maken werknemer en werkgever vaak afspraken over de thuiswerkdagen. Deze afspraken kunnen als basis dienen voor een vaste vergoeding van de thuiswerkkosten. Spreek je bijvoorbeeld af dat de werknemer per week twee dagen thuis werkt en drie dagen op kantoor, dan kun je op basis van die verhouding een vaste vergoeding toekennen voor zowel het thuiswerken als de reiskosten woon-werkverkeer. Op die manier hoeven thuiswerkdagen en reisdagen niet steeds te worden geadministreerd.
Wordt incidenteel afgeweken van de afgesproken verhouding thuiswerken en werken op een vaste werkplek, dan hoeft de vaste vergoeding niet te worden aangepast. Dit is wel het geval bij een meer structurele wijziging in de afspraken.

Bij de vergoeding van reiskosten geldt de 128 dagenregeling. Voorgesteld wordt om aan te sluiten bij deze regeling voor de gerichte vrijstelling van thuiswerkkosten. De 128 dagenregeling houdt kort gezegd in dat wanneer een werknemer ten minste 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist (woon-werkverkeer), de werkgever een vaste onbelaste reiskostenvergoeding kan geven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar naar die vaste werkplek reist. Door de combinatie van de regelingen, hoeven de vaste vergoedingen bij incidentele afwijkingen van het afgesproken thuiswerk- en reispatroon niet te worden aangepast.

De 128 dagenregeling zoals deze sinds 2009 geldt voor de vaste reiskostenvergoeding, wordt wel aangepast. In deze bestaande regeling behoudt een werknemer namelijk de vaste reiskostenvergoeding op thuiswerkdagen. De regeling was zo ingevoerd om thuiswerken te stimuleren. Dit wordt overbodig als de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding wordt ingevoerd.

Geen verplichting om thuiswerkkosten te vergoeden

Let wel, de werkgever is en wordt niet verplicht om een vergoeding voor thuiswerkkosten te betalen, ook niet als die de werknemers verplicht om (deels) thuis te werken. Het gaat bij de nieuwe gerichte vrijstelling voor extra thuiswerkkosten ook niet om de kosten verbonden aan het inrichten van een werkplek thuis, zoals het verschaffen van een bureaustoel, computer of mobiele telefoon.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar!

naar inspiratie overzicht