Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Voorkom klachten door beeldscherm­werk. Check onze 6 tips

Bijna de helft van de werknemers zit dagelijks meer dan 6 uur achter een beeldscherm. De kans op klachten neemt daardoor flink toe. In deze blog delen we 6 adviezen voor een succesvol preventief beleid, want voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

Van de Nederlandse werknemers verricht 44% minstens 6 uur per werkdag beeldschermwerk. Deze groep heeft een 42,5% hogere kans op klachten dan werknemers met 1 uur of minder beeldschermwerk. Ook lopen deze werkers meer risico op beroepsziekten aan armen, nek, schouders en handen (KANS), met name door het gebruik van de muis. Dat blijkt uit cijfers van TNO.

1. Breng risico’s in kaart

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid de risico’s te kennen, in kaart te brengen met een risico-inventarisatie en -evaluatie en vervolgens passende maatregelen te treffen. Om te beoordelen hoeveel risico iemand loopt, vind je op de site van TNO een handige checklist. Zo kan je bepalen of er risico’s zijn en met welke risico’s je precies te maken hebt. Daarnaast worden er nog enkele algemene adviezen gegeven die voor iedereen goed zijn om nog even bij stil te staan. De checklist is eenvoudig toe te passen en bestaat voor het grootste deel uit ja-nee vragen. De methode is bedoeld voor werknemers die (gemiddeld) meer dan 2 uur per dag aan een beeldscherm werken.

2 . Stappenplan voor een gezonde werkplek

Een goede werkplek is essentieel bij preventie. Maar wat is de beste afstand van de ogen tot het scherm en welk toetsenbord past het beste bij deze werksituatie? Hoe moet de stoel ingesteld en is er voldoende steun voor de voeten? De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) is hierbij een handig hulpmiddel. Ook een thuiswerkplek moet voldoen aan de arbo-eisen.

3. Oogonderzoek en beeldschermbril

Zorg dat werknemers die beeldschermwerk doen op gezette tijden een passend onderzoek aan de ogen en het gezichtsvermogen ondergaan. Dat geldt ook als een werknemer aangeeft dat hij last heeft van zijn ogen. Als uit onderzoek blijkt dat de werknemer een (nieuwe) beeldschermbril nodig heeft, dan moet de werkgever die aan hem verstrekken. Daarbij maakt het niet uit hoe lang het geleden is dat hij een beeldschermbril kreeg.

4. Bewegen op en tijdens het werk

Beelschermwerk gaat vaak gepaard zitten met stilzitten. Ook dát is een gezondheidsrisico, zij het meer op de lange termijn. In opkomst zijn beweegprogramma’s voor medewerkers. Dat kan gaan van fitness op locatie en wandelsessies tot een sportdag en een vitaliteitsplatform of app.

5. Zorg voor een toegankelijk aanspreekpunt

Zorg dat werknemers ergens met vragen of problemen terecht kunnen. Je kunt een collega die interesse heeft in het onderwerp, intern opleiden tot preventiemedewerker beeldschermwerk. De preventiemedewerker beeldschermwerk geeft voorlichting aan nieuwe medewerkers, helpt met de werkplekinstelling en pakt klachten bij medewerkers aan voordat ze ernstig kunnen worden. Deze kan ook werkplekonderzoeken uitvoeren, wat een besparing geeft aan de kosten voor de arbodienst.

6. Neem beschermende maatregelen

Een goede werkplek is niet voldoende als je geen gebruikmaakt van de mogelijkheden om af te wisselen, als de werkdruk structureel te hoog is of als pauzes er vaak bij inschieten. Als medewerkers veel en lang beeldschermwerken, is het slim om te bekijken wat de arbocatalogus in jouw branche hierover zegt. Als die ontbreekt, kun je deze arbocatalogus erop naslaan. Die geeft een compleet overzicht van beschermende maatregelen, zoals pauzesoftware, beeldschermbril, gebruik van sneltoetsen en verlichting van de werkplek.

Wij denken graag mee over veranderingen en beleid in jouw organisatie. Ook als het gaat over het voorkomen van klachten door beeldschermwerk. Wij adviseren en begeleiden je hier graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op.

naar inspiratie overzicht