Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Vergeet overeenkomst telewerken bij grensarbeid niet

Risico’s van gebruik ChatGPT door werknemers

Er zijn bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) nog maar weinig aanvragen binnengekomen voor een zogenaamde A1 verklaring voor thuiswerkende grensarbeiders. Dat is opvallend, want eigenlijk zouden veel werkgevers volgens werkgeversorganisatie AWVN zo’n aanvraag in moeten dienen.

Sociale zekerheid bij telewerkende grenswerkers, hoe zit dat?

Op basis van de EU Kaderovereenkomst kunnen grenswerkers sinds 1 juli 2023 hybride werken in de woonstaat tot 50% van de totale arbeidstijd. Dit is mogelijk zonder een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Nederlandse werkgevers moeten hiervoor dan samen met de (in België of Duitsland woonachtige) werknemer een eenzijdige artikel 16-overeenkomst aanvragen bij SVB. De SVB geeft vervolgens een A1-verklaring af dat de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving van toepassing blijft.

Doe de aanvraag voor 1 juli 2024

De aanvraag voor een dergelijke verklaring moet je voor 1 juli 2024 doen. Doe je dat niet, dan vervalt de mogelijkheid. In dat geval geldt de socialezekerheidswetgeving van het woonland en niet de wetgeving van het vestigingsland van de werkgever, als een werknemer meer dan 25% in het eigen woonland werkt. Dat kan grote gevolgen hebben voor zowel werkgever als werknemer.

Doe voor werknemers die na 1 juli 2024 in dienst komen binnen drie maanden een aanvraag. Doe je dat niet of te laat, dan geldt ook hiervoor het 25%-criterium. Belangrijk dus om de aanvraag voor de raamovereenkomst bij telewerkende grensarbeiders niet te vergeten!

naar inspiratie overzicht