Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

8 vragen over uitbreiding informatieplicht per augustus 2022

Strategisch personeelsbeleid

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden goedgekeurd en meer uitleg gegeven over de uitbreiding van de informatieplicht. In dit artikel lees je meer informatie over de uitbreiding van de informatieplicht.

1. Wat houdt uitbreiding van de informatieplicht in?

Werkgevers hebben al een uitgebreide informatieplicht (artikel 7:655 BW). De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden breidt deze informatieplicht per 1 augustus 2022 op meerdere punten uit. Ook wijzigt de wetgeving wanneer bepaalde informatie moet worden verstrekt en hoe.

2. Welke gegevens moet je voortaan binnen een week leveren?

De werkgever mocht bepaalde gegevens tot nu toe binnen een maand na aanvang van het werk verstrekken. Voor sommige gegevens is de termijn verkort naar één week. Ook is de informatieplicht uitgebreid.

3. Welke gegevens moet je nog steeds of voortaan binnen een maand leveren?

De in artikel 7:655 lid 1, onderdeel f, g, j, k, l, m, n, p en o (nieuw) genoemde gegevens moeten voortaan worden verstrekt binnen een maand na aanvang van het werk, of zoveel eerder als de overeenkomst eindigt.

4. Geldt de uitgebreidere informatieplicht met terugwerkende kracht, of alleen voor nieuwe werknemers?

De informatieverplichting geldt ook voor bestaande dienstverbanden. De werknemer moet daar dan wel om vragen.

5. Moet ik als werkgever mijn werknemers informeren over de bonusregeling?

De werkgever moet werknemers ook informeren over de bonusregeling.

6. Moet je het salaris voortaan vermelden in een vacaturetekst?

De informatie over het salaris hoeft op basis van de wetswijziging Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden niet al in de vacaturetekst te worden vermeld. Door een nieuwe EU-richtlijn zou dit in de toekomst wel kunnen veranderen.

7. Hoe informeer je de werknemer over het ontslagrecht?

In de nieuwe wetgeving staat dat je de werknemer een maand na aanvang van het werk moet informeren over de procedure (plus vereisten en opzegtermijnen) die werkgever en werknemer moeten volgen als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. In de Memorie van antwoord van de Eerste Kamer is uitgelegd hoe je de werknemer daarover kunt informeren.

8. Hoe informeer je de werknemer over de regels rond de proeftijd?

Als gevolg van de nieuwe wetgeving moet je een werknemer binnen een week na aanvang van het werk informeren over de duur en voorwaarden van de proeftijd. In de Memorie van antwoord van de Eerste Kamer is uitgelegd hoe je de werknemer daarover kunt informeren.

Heb je nog andere vragen over de uitbreiding van de informatieplicht en welke acties je voor 1 augustus moet ondernemen? Onze specialisten arbeidsrecht denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.

naar inspiratie overzicht