Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Succesvol in bezwaar bij UWV voor Compensatie Transitie­vergoeding

Vanaf 1 Augustus Transparante En Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

Een klant van Sigma Personeelsdiensten heeft een medewerker die twee jaar ziek is en niet meer kan re-integreren. Ze gaan daarom uit elkaar via een vaststellingsovereenkomst waarbij de klant een transitievergoeding moet betalen. Wettelijk gezien moet daarbij ook de periode worden meegerekend dat de medewerker via uitzendbureaus bij de klant heeft gewerkt. In dit geval was dat drie jaar.

Wet Compensatie Transitievergoeding

Om te voorkomen dat er slapende dienstverbanden ontstaan, is in 2020 de Wet Compensatie Transitievergoeding ingevoerd. Bij het UWV kan je compensatie voor de betaalde transitievergoeding aanvragen. De klant wil hier gebruik van maken en doet een aanvraag bij het UWV. Helaas gaat het UWV slechts gedeeltelijk mee in het verzoek. De drie jaar dat de medewerker via uitzendbureaus heeft gewerkt, komt niet in aanmerking voor compensatie.

Bezwaar bij het UWV

Sigma Personeelsdiensten dient bezwaar in bij het UWV, want zij is het niet eens met de beslissing van het UWV dat de uitzendperiode van drie jaar niet in aanmerking komt voor compensatie. De klant vraagt de uitzendbureaus om een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de medewerker bij hen heeft gewerkt. Eén van de uitzendbureaus kan dit niet doen, omdat het te lang geleden is. Het tweede uitzendbureau kan wel aan het verzoek voldoen en geeft de gewenste verklaring af.

Uitkomst

Het bezwaar van Sigma Personeelsdiensten wordt gegrond verklaard door het UWV. De compensatie is door het UWV onjuist berekend. Ten onrechte heeft het UWV de uitzendperiode, in deze situatie een periode van 3 jaar, niet meegenomen in de berekening van de compensatie van de transitievergoeding. De te weinig betaalde compensatie wordt alsnog door het UWV nabetaald aan de klant.

Aandacht voor het arbeidsverleden

Deze case laat goed zien dat het belangrijk is om het arbeidsverleden van een zieke medewerker goed te bekijken. Het speelt niet alleen een rol bij de berekening van de transitievergoeding die je als werkgever na 2 jaar ziekte moet betalen, maar het moet ook worden meegenomen voor de compensatie vanuit het UWV.

Heb je vragen over de compensatieregeling transitievergoeding? Of heb je advies nodig over de berekening of hoogte van de transitievergoeding? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrecht-specialisten.

naar inspiratie overzicht