Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Subsidieregeling STAP-budget stopt per 2024

overstappen naar een online salarisadministratie

Het budget voor scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt vanaf 2024 afgeschaft. Het is één van de bezuinigingsmaatregelen uit de Voorjaarsnota.

De aanvraagperioden van 2023 blijven gewoon staan, die zijn:

  • 1 mei 2023 t/m 2 juli 2023
  • 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
  • 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
  • 1 november 2023 t/m 31 december 2023

Misbruik

De STAP-regeling gaf aanleiding tot kritiek. Nieuwe spelregels moesten misbruik en oneigenlijk gebruik tegengaan. Zo moet duidelijker worden aangegeven wanneer een opleiding ‘marktconform en arbeidsmarktgericht’ is. Opleidingen met voordelen voor aanvragers (zoals de cadeaus en snoepreisjes) zijn van de STAP-regeling uitgesloten. Daarnaast is de kwaliteit en arbeidsmarktgerichtheid van het opleidingsaanbod in het scholingsregister verbeterd door een aantal maatregelen. De keurmerken NRTO en CEDEO moeten voortaan ook kwaliteit en inhoud van opleidingen gaan beoordelen. Opleiders moeten onderbouwen dat hun opleidingen voldoen aan de voorwaarden van de STAP-regeling.

Scholing voor baan in zorg, ict, techniek en onderwijs krijgt voorrang

Het kabinet stelt dit jaar een speciaal scholingsbudget beschikbaar voor mensen die weinig opleiding hebben genoten (volgens het principe van publiek bekostigd onderwijs, de zogenaamde ‘leerrechten’). In 2023 zal het eerste deel van de middelen als onderdeel in de STAP-regeling beschikbaar komen voor mensen die maximaal een mbo-4 diploma hebben. Op die manier maken deze mensen meer kans om het STAP-budget te ontvangen.

Wat doe je als HR of leidinggevende met het STAP-budget?

Werkenden en werkzoekenden kunnen het STAP-budget aanvragen via het STAP-portaal van UWV (per persoon maximaal éénmaal per jaar). Met de subsidie kunnen zij een opleiding, cursus of training betalen. De opleiding moet wel zijn opgenomen in het scholingsregister.

Als HR-medewerker of leidinggevende kun je de werknemer tijdens loopbaan- en ontwikkelgesprekken wijzen op de mogelijkheden van het STAP-budget. Je kunt de werknemer vervolgens zelf een keuze laten maken, maar het is ook mogelijk om de werknemer hierin te begeleiden en te kijken of de scholingsplannen aansluiten bij de ontwikkelmogelijkheden binnen of buiten het bedrijf.

naar inspiratie overzicht