Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Definitieve sociale premies 2022 zijn bekend

Arbeidsongeschiktheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2022 bekendgemaakt. Onder volksverzekeringen vallen de AOW, Anw en Wlz. Werknemersverzekeringen zijn de WW, WAO, WIA en ZW. De meeste voorlopige premies die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, blijven gelijk.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2022 bekendgemaakt. Onder volksverzekeringen vallen de AOW, Anw en Wlz. Werknemersverzekeringen zijn de WW, WAO, WIA en ZW. De meeste voorlopige premies die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, blijven gelijk.

Arbeidsongeschiktheid

AwF-premie (Algemeen werkloosheidsfonds) vanaf 1 januari 2022

De Awf-premie stijgt naar 7,70%. De lage Awf-premie stijgt naar 2,70%. De premies staan hiermee weer op het niveau van januari 2021. Eerder dit jaar kregen werkgevers een korting op de Awf-premie in verband met de afschaffing van het BIK (Baangerelateerde investeringskorting).

AoF-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor de Aof-premie géén basispremie meer voor alle werkgevers. Dan geldt een gedifferentieerde premie. Kleine werkgevers hebben minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers. Voor kleine werkgevers ligt de premie op 5,49% (tot en met 25x gemiddeld premieplichtig loon) en voor grotere werkgevers 7,05% (loonsom groter dan 25x gemiddeld premieplichtig loon). Deze loongrenzen zijn hiermee gelijkgetrokken aan de Whk-verdeling klein/middelgrote en grotere werkgevers.

Maximum premie loon en bijdrageloon

Het maximumpremieloon stijgt naar € 59.706. De bijdrage ZVW voor de werkgever is 6,75 % en de uniforme opslag kinderopvang is 0,50%.

Overzicht van (gewijzigde) premies in 2022

Premie 2021 2022
Awf-laag 0,34% 2,70%
Awf-hoog 5,34% 7,70%
Aof-laag 5,49%
Aof-hoog 7,05%
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90% 17,90%
Uniforme opslag kinderopvang 0,50% 0,50%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,68%

 

naar inspiratie overzicht