Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Prinsjesdag 2023: wijzigingen in de loonbelasting

Loonkostenvoordeel

Tijdens Prinsjesdag zijn verschillende aanpassingen aangekondigd die belangrijk zijn voor werkgevers. De belastingvrije kilometervergoeding wordt bijvoorbeeld opgehoogd en per 1 januari 2024 zal de 30%-regeling alleen nog mogen worden toegepast over een bedrag van maximaal de Balkenendenorm. In dit artikel vind je een overzicht van de wijzigingen in de loonbelasting die het meest in het oog springen. 

Belastingvrije kilometervergoeding

In verband met de gestegen kosten wordt de belastingvrije kilometervergoeding per 1 januari 2024 verhoogd naar € 0,23 per kilometer.

Vrije ruimte in de WKR

In het Belastingplan 2023 werd de vrije ruimte bij een loonsom tot € 400.000 tijdelijk verhoogd naar 3% om de lasten voor het mkb te verlichten. Per 1 januari 2024 wordt het percentage vrije ruimte aangepast naar 1,92%.

Vrijstelling ov-abonnement

Om het verstrekken van ov-abonnementen aan werknemers te vereenvoudigen heeft het kabinet aangekondigd de huidige twee regelingen te willen vervangen door één vrijstelling. De precieze uitwerking van deze vrijstelling is nog onbekend.

Loonkostenvoordeel oudere werknemers

Per 1 januari 2026  wordt het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers afgeschaft, omdat de doelmatigheid van de regeling beperkt is. Tot dat moment kunnen werkgevers het voordeel krijgen indien zij werknemers van 56 jaar of ouder in dienst nemen die een uitkering kregen van het UWV.

Aftopping 30%-regeling

Per 1 januari 2024 zal de 30%-regeling alleen nog mogen worden toegepast over een bedrag van maximaal de Balkenendenorm; deze bedraagt in 2023 € 223.000. Bij de huidige norm houdt dit in dat maximaal € 66.900 onbelast kan worden vergoed. Voor de werknemers bij wie in het laatste loontijdvak van 2022 de 30%-regeling is toegepast, zal er sprake zijn van overgangsrecht waarmee de aftopping pas per 1 januari 2026 van toepassing is.

Heb je vragen over de nieuwe plannen die vanaf 2024 in werking treden. Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs. We denken graag met je mee!

naar inspiratie overzicht