Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Onbelaste kilometervergoeding van 19 cent is te laag

Onbelaste kilometervergoeding van 19 cent is te laag

Een onbelaste kilometervergoeding van 24 cent voor zakelijk gebruik van de privéauto, daar pleit de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) voor. De huidige vergoeding is niet langer meer dekkend.

Een onbelaste kilometervergoeding van 24 cent voor zakelijk gebruik van de privéauto, daar pleit de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) voor. De huidige vergoeding is niet langer meer dekkend.

Al sinds 2006 is de onbelaste kilometervergoeding 19 cent per kilometer. Door de hoge brandstofprijzen dekt dit bedrag de zakelijke kilometers niet meer. VZR vraagt het kabinet daarom om een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding naar 24 cent per kilometer.

Onbelaste kilometervergoeding van 19 cent is te laag

Huidige situatie

Een werknemer die met zijn privéauto kilometers voor de werkgever maakt, ontvangt vaak een kilometervergoeding. Voor 19 cent per kilometer is de kilometervergoeding onbelast. Bij een hogere kilometervergoeding reken je inkomensbelasting. Vergoed je bijvoorbeeld 35 cent per kilometer, dan betaal je 16 cent inkomstenbelasting. Deze 19 cent is vaak maatgevend voor het bedrag dat werkgevers vergoeden. Maar de werknemer maakt meer kosten dan 19 cent.

Doel van kilometervergoeding

In oktober 2008 antwoorde staatssecretaris De Jager van Financiën op vragen van de Tweede Kamer dat de 19 cent bedoeld is om de variabele kosten per kilometer te dekken en het bedrag alleen wordt verhoogd met de inflatie. Dit is sinds 2006 niet meer gebeurd.

Stijgende kosten

De variabele kosten, zoals reparaties, onderhoud, banden en brandstof, zijn wel gestegen. VKR heeft 3 verschillende type auto’s onderzocht, waaruit is gebleken dat bij de zuinigste auto de kilometervergoeding van 19 cent deze kosten niet dekt. Gezien de consumentenprijzenindex van het CBS van 2006 en de inflatie, moest per 2020 de onbelaste kilometervergoeding 24 cent zijn.
Daarnaast verandert de mobiliteitssector door de hoge brandstofprijzen en de corona-effecten. Hierdoor wordt de traditionele leaseauto vervangen voor alternatieven. De werknemer moet een keuze hebben, ook voor de eigen auto. Door een hogere kilometervergoeding wordt dit bevordert.

Andere voordelen

De VKR wijst verder op andere voordelen van een hogere kilometervergoeding. Als er vaker eigen vervoer wordt ingezet en minder extra zakelijke auto’s, dan is dit goed voor:

  • Parkeren: er wordt geen extra poolauto aangeschaft die vaak stilstaat
  • CO2: de werknemer zal met de hogere bijdrage eerder privé een nieuwere en schonere auto kopen
  • CO2: werkgevers zullen eerder tot overeenstemming komen om in plaats van een auto van de zaak, te gaan werken met een kilometervergoeding
  • Stimuleren elektrisch: de werknemer zal met meer betaalde kilometers eerder voor een elektrische auto kiezen
naar inspiratie overzicht