Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Nieuw toelatings­stelsel moet misstanden bij uitzendbureaus tegengaan

Nieuw toelatingsstelsel moet misstanden bij uitzendbureaus tegengaan

In oktober werd een voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet de positie van uitzendkrachten verbeteren en malafide uitzendbureaus harder aanpakken.

Door problemen, misstanden en de exploitatie van arbeidsmigranten door malafide uitzendbureaus en andere uitleners, wil dit wetsvoorstel naar duidelijke regels van de uitzendsector. Vooral door een strikter toelatingsbeleid waarbij uitleners alleen arbeidskrachten mogen uitzenden als zij officieel zijn toegelaten. Dit moet zorgen voor eerlijke concurrentie en uitbuiting van uitzendkrachten voorkomen.

Toelatingsstelsel

Er wordt een toelatingsstelsel ingevoerd. Om toegelaten te worden moet het uitzendbureau:

  • aantonen hoe relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen;
  • een waarborgsom van € 100.000 (of € 50.000 bij voorlopige toelating voor starters) storten;
  • aantonen dat zij het juiste loon en verschuldigde belastingen betalen.

Voor de toelating wordt gecontroleerd of een uitlener een werkwijze heeft voor het creëren van gelijke kansen bij werving en selectie. Die moet op papier zijn vastgelegd, evenals een procedure over hoe met discriminerende verzoeken van inleners wordt omgegaan. Als er een strafrechtelijke veroordeling wegens arbeidsmarktdiscriminatie ligt, kan de minister besluiten geen toelating te geven of deze in te trekken.

De regels gelden voor alle uitleners die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen, ook als zij dat alleen als nevenactiviteit doen. Er wordt gecontroleerd of uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden. De waarborgsom dient als financiële zekerheid en kan worden gebruikt voor het betalen van eventuele boetes, opgelegd door de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst.

Controle

De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de toelatingsplicht en kan boetes opleggen aan overtreders. Periodieke controles vinden plaats om naleving te waarborgen. De toelating wordt geschorst als duidelijk is dat een uitlener niet (langer) voldoet aan de gestelde eisen en dat probleem vervolgens niet op tijd herstelt. Zonder toelating mag de uitlener dan geen arbeidskrachten meer ter beschikking stellen.

Ook voor inleners regels

Als je uitzendkrachten wit inhuren, geldt per 1 januari 2026 dat je alleen nog arbeidskrachten van toegelaten uitleners mag inhuren. Er komt een openbaar register met toegelaten uitleners, zodat je zeker weet dat je de juiste hebt. Dit moet kwaadwillende uitleners uit de markt drukken.

Overgangsperiode

Uiterlijk voor 1 januari 2026 moeten uitzendbureaus een toelating aanvragen bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), maar zij worden aangemoedigd om dit al vóór 1 juli 2025 te doen. Tijdens de overgangsperiode kunnen uitleners zich ook vrijwillig laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid.

naar inspiratie overzicht