Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Mag je voorkeur voor leeftijd en ras in een vacaturetekst opnemen?

Mag je voorkeur voor leeftijd en ras in een vacaturetekst opnemen

In een vacaturetekst onderscheid maken op grond van leeftijd en ras? Mag dat? Volgens het College voor de Rechten van de Mens is dat in bepaalde omstandigheden toegestaan.

Dit oordeel volgt op een rechtszaak waarin een kandidaat stelde dat een vacature discriminerend was. De betreffende organisatie had in de vacature aangegeven dat zij de voorkeur gaf aan een jongere kandidaat onder de 40 jaar en/of iemand met een migratieachtergrond. Het doel was om zo meer diversiteit binnen hun Raad van Toezicht te realiseren. De kandidaat meende echter dat hierbij onderscheid werd gemaakt op basis van leeftijd en ras. Dat is verboden.

Meer diversiteit

Volgens het College voor de Rechten van de Mens was er geen sprake van verboden onderscheid op grond van leeftijd. Er werd expliciet vermeld dat er gezocht werd naar een jongere kandidaat. Omdat het doel was om meer diversiteit binnen de Raad te creëren die beter aansloot bij het personeelsbestand, was dit gerechtvaardigd.

Wat betreft het onderscheid op basis van ras, erkent het College dat hier wel sprake van was door het gebruik van het woord ‘voorkeur’. De organisatie kon zich in dit specifieke geval beroepen op een wettelijke uitzondering volgens de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Het College concludeerde dat er sprake was van achterstand in vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond binnen de Raad. De organisatie had daarom gerechtvaardigd belang om deze groep expliciet uit te nodigen.

Wees zorgvuldig met formuleringen in vacatureteksten

Deze case laat zien dat je bij het formuleren van vacatureteksten zorgvuldig te werk moet gaan. Taalgebruik kan immers impliciete discriminatie veroorzaken. Woorden als ‘voorkeur’ kunnen misverstanden veroorzaken en strijdig zijn met gelijke behandelingswetgeving. Wees daarom bewust van de juridische context en wettelijke vereisten met betrekking tot gelijke behandeling en discriminatie op basis van leeftijd en ras.

Belang voor de praktijk

Een organisatie mag in vacatureteksten geen onderscheid maken op grond van leeftijd of ras. Dit is alleen anders als kan worden aangetoond dat sprake is van:

  • een gerechtvaardigd belang
  • een wettelijke uitzondering

De formulering van een vacaturetekst komt dus nauw. Het is niet verboden om een bepaalde groep expliciet uit te nodigen om te solliciteren. Maar gebruik je het woord ‘voorkeur’, dan kom je op het terrein van de gelijke behandelingswetgeving. Kies je er bewust voor om een bepaalde groep de voorkeur te geven, sta dan ook vooraf stil bij de eisen die worden gesteld aan voorkeursbeleid. Bij het antwoord op de vraag of je onderscheid mag maken op grond van leeftijd of ras, kunnen zowel de reden van een bepaalde voorkeur, als de manier waarop de sollicitatieprocedure (uiteindelijk) is ingericht, van belang zijn.

naar inspiratie overzicht