Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Loondoor­betalingsplicht zieke AOW’er verkort naar 6 weken

Loondoorbetalingsplicht zieke AOW'er verkort naar 6 weken

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte van AOW’ers wordt verkort naar 6 weken. De maatregel moet het makkelijker maken om AOW’ers in dienst te nemen. De nieuwe regel gaat in per 1 juli 2023.

6 weken loondoorbetaling bij ziekte

Normaal gesproken moet je maximaal 104 weken loon doorbetalen als de werknemer niet kan werken omdat hij ziek of arbeidsongeschikt is. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt echter een veel kortere loondoorbetalingsverplichting. Bij ziekte van een AOW’er betaal je als werkgever 13 weken loon. Dat lichtere regime is in 2016 ingevoerd door de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Een lichter regime zou bij werkgevers de drempel weg moeten nemen om een AOW’er in dienst te houden of nemen. Er waren echter ook twijfels of de lichtere regels niet zouden zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt van oudere werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Daarom was een overgangsregeling vastgesteld met een termijn van 13 weken loondoorbetalingsplicht. Uit een evaluatieonderzoek blijkt nu dat van verdringing geen sprake is.

Zieke AOW’er na 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 zal daarom een termijn van 6 weken gaan gelden voor de loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers. De kortere termijn geldt voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan. Voor werknemers die voor die datum al ziek waren geldt de termijn van 13 weken.

naar inspiratie overzicht