Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Let op 30%-herzienings­regeling WW-premie

Let op 30%-herzieningsregeling WW-premie

Heb je een werknemer over 2022 meer dan 30% uren betaald dan het aantal contracturen, bijvoorbeeld door overwerk? Dan kan het zijn dat je met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moet betalen.

Moet de lage AWf-premie over 2022 worden herzien vanwege de zogenoemde 30%-herzieningsregeling? Dan moet je de aangiften loonheffingen (loonaangiften) over 2022 corrigeren. Dat moet je uit eigen beweging doen. Wacht dus niet tot je een brief van de Belastingdienst krijgt, zo laat de Belastingdienst op haar website weten.

Toetsen van lage WW-premie

De lage WW-premie mag je alleen onder bepaalde voorwaarden toepassen. Anders betaal je de hoge premie. Eén van die situaties is de 30%-herzieningssituatie. Daarvoor gelden twee toetsen:

  • Zijn de verloonde uren 30% hoger dan het aantal contracturen?
  • Is sprake van een gemiddeld aantal contracturen van minimaal 35 uur per week?

Als eerste is belangrijk dat de 30%-herzieningssituatie niet geldt voor werknemers met een arbeidscontract van gemiddeld minimaal 35 uur per week. Verder houd je rekening met alle arbeidsovereenkomsten waarop de lage WW-premie van toepassing is. Heb je meerdere loonheffingen-subnummers? Dan kijk je naar de arbeidsovereenkomsten met lage WW-premie van alle loonheffingen-subnummers.

Om te bepalen of meer dan 30% overwerk heeft plaatsgevonden, moet je de uren van alle dienstbetrekkingen meenemen. Dit geldt voor zowel dienstbetrekkingen met de lage WW-premie als de hoge WW-premie. Ook hier kijk je naar alle loonheffingen-subnummers.

Hoe maak je een berekening?

Doorloop de volgende stappen voor de berekening:

  1. Tel alle verloonde uren van de werknemer bij elkaar op. Houd rekening met alle verloonde uren in alle aangiftetijdvakken van alle dienstbetrekkingen in het kalenderjaar.
  2. Bepaal hoeveel uren contractueel zijn vastgelegd. Het gaat om alle contractueel overeengekomen uren voor alle aangiftetijdvakken van alle dienstbetrekkingen in het kalenderjaar. Je mag dit afronden op 2 decimalen.
  3. Bereken het percentage van de hoeveelheid uren die meer verloond zijn dan contractueel is overeengekomen. Rond het percentage naar beneden af op gehele getallen.

Wanneer herzien?

Alle dienstbetrekkingen van de werknemer over het hele kalenderjaar tellen mee om te bepalen of sprake is van een 30%-herzieningssituatie. Daarom kan je de berekening pas na afloop van het kalenderjaar maken. Herziening van de WW-premie op deze herzieningsgrond is dus pas mogelijk bij of na afloop van de aangifte over de maand december of periode 13.

Uitzonderingen

Als je de lage WW-premie toepast, hoef je deze niet te herzien bij de volgende werknemers:

  • een BBL-leerling met zowel een praktijk­overeenkomst als een arbeids­overeenkomst;
  • een werknemer jonger dan 21 jaar, voor wie maximaal 48 uren zijn verloond per vierweken­aangifte of maximaal 52 uren per maand­aangifte.

Heb je een vraag over de 30%-herzieningsregeling binnen de WW-premie? Neem vrijblijvend contact met onze specialisten op. We denken graag met je mee.

naar inspiratie overzicht