Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Dit zijn de wijzigingen in het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2022 en 2023

Dit wijzigt in het lage Inkomensvoordeel 2022 en 2023

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers met een laag uurloon in dienst hebben. Door de tegemoetkoming dalen de werkgeverslasten en neemt de kans op werk voor deze groep werknemers toe.

Hoe werkt het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Het recht op het LIV wordt per kalenderjaar bepaald en is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De werknemer moet minimaal 1248 uren verloond krijgen in het kalenderjaar
  • De werknemer verdient tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon
  • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • De werknemer is verzekerd voor één of meer werknemersverzekeringen

Tussen 1 en 15 maart 2023 ontvangen werkgevers een brief van het UWV over het voorafgaande jaar. Hierin staan de voorlopige berekeningen van de regelingen die vallen onder de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De voorlopige berekening Wtl 2022 zal gebaseerd zijn op de loonaangiften en correcties die tot en met 31 januari 2023 zijn gedaan. Je krijgt dan dus de gelegenheid om de gegevens te controleren.

De  berekeningen die je vindt in de brief van het UWV zijn voorlopig, ze zijn dus nog niet definitief. Het is dan ook van belang dat je de berekeningen zo snel mogelijk laat controleren door jouw HR & Payroll specialist van Sigma Personeelsdiensten op juistheid en volledigheid. Eventuele (aanvullende) correcties over 2022 kun je tot 1 mei 2023 doen. De correcties worden meegenomen in de definitieve beschikking.

Wat verandert er in 2022 en 2023?

Het minimumloon gaat flink omhoog. De werkgeverlasten stijgen even hard mee. Bepaalde bedrijven en sectoren maken bovengemiddeld vaak aanspraak op het lage inkomensvoordeel. Om deze werkgevers extra tegemoet te komen, worden de bedragen voor het LIV verhoogd.

In 2022 wordt met terugwerkende kracht de hoogte van het lage inkomensvoordeel aangepast. De vergoeding per verloond uur was € 0,49 met een maximum van € 960,- per werknemer per kalenderjaar. Recent is dit aangepast naar € 0,78 per verloond uur met een maximum van € 1520,- per werknemer per kalenderjaar. Deze bedragen gelden dus over de verloonde uren van 2022, waarvan het LIV in 2023 wordt uitbetaald.

In 2023 dalen de bedragen weer. Per verloond uur wordt dan € 0,63 vergoed, met een maximum van € 1242,- per werknemer per kalenderjaar. Deze bedragen worden dus in 2024 uitbetaald.

Kansen bij grensgevallen

Onze ervaring is dat er ook vaak grensgevallen zijn vanwege de voorwaarden voor het lage inkomensvoordeel. De meest voorkomende zijn:

  • aan een werknemer lijken net minder uren verloond te worden dan die 1248 uur. Het loont dus om inzichtelijk te krijgen hoeveel uren er tot en met de laatste loonperiode verloond zijn. Een optie kan dan zijn om die werknemer wat meer in te roosteren in de komende loonperioden, maar ook een ongewenst saldo aan opgebouwde uren uit te betalen. Denk dan bijvoorbeeld aan bovenwettelijke vakantie-uren, overuren, tijd-voor-tijd-uren etc. Al dit soort uren tellen mee voor die 1248 normuren.
  • Als het gemiddelde uurloon over 2022 te laag is, kan het een optie zijn om een extra bruto looncomponent uit te betalen. Dat kan dan in de vorm van een structurele of incidentele bruto looncomponent zijn.
  • Als het gemiddelde uurloon over 2022 juist te hoog is, kan het een optie zijn om een bruto looncomponent uit te ruilen voor een onbelaste vergoeding of verstrekking.

Door hierop slim te reageren voor het einde van het kalenderjaar en waar nodig bij te sturen, kunnen werkgevers ook voor deze werknemers aanspraak maken op het lage inkomensvoordeel.

Heb je vragen over het lage inkomensvoordeel, wil je inzage hebben in de prognoses over 2022 of wil je mogelijkheden bespreken voor bepaalde grensgevallen? Neem dan contact met ons.

naar inspiratie overzicht