Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Wat zijn de kansen van ChatGPT op HR-gebied?

WAT ZIJN DE KANSEN VAN CHATGPT OP HR-GEBIED?

De AI-tool ChatGPT wordt steeds vaker gebruikt en komt de laatste tijd veel, zowel positief als negatief, in het nieuws. Welke kansen biedt ChatGPT aan HR?

1. Wat maakt ChatGPT zo bijzonder?

ChatGPT schrijft op zo’n manier alsof het door een mens geschreven is. De tool is door iedereen (gratis) te gebruiken en heel gebruiksvriendelijk. Je hoeft alleen maar een vraag in te tikken en het antwoord verschijnt. Zoiets hebben we nog niet eerder gezien. Het is echt een doorbraak.

2. Welke toepassingen zijn er voor HR?

De meerwaarde van ChatGPT zit in het maken of veranderen van teksten. Denk aan het schrijven van HR-beleid, functieomschrijvingen of onboardingsprocessen. Je kunt een tekst ook aan laten passen: professioneler maken, richten op een andere doelgroep of inkorten. Voor mensen die moeite hebben met taal, kan het helpen om goede teksten te schrijven. ChatGPT gaat namelijk nog een stapje verder dan een spellingcorrectie, het maakt goed lopende zinnen en teksten. Het kan je bijvoorbeeld werk uit handen nemen door een opzet voor e-mails te maken. Je zou ook kunnen oefenen met het voeren van gesprekken.

3. Wat is een goed, concreet voorbeeld?

Denk aan het schrijven van een vacaturetekst. Je kunt bijvoorbeeld vragen ‘maak een functieprofiel voor een CFO, met een korte introductie en een wervende boodschap’. Hoe goed het taalmodel werkt, hangt af van jouw instructie of ‘prompt’. Een te korte en algemene instructie levert een algemene en vage uitkomst op, waar je weinig mee geholpen bent. Hoe specifieker de prompt, hoe specifieker de uitkomst. Wat beter zou kunnen werken is bijvoorbeeld: ‘Maak een functieprofiel voor een senior-HR-adviseur in de transportbranche, met minimaal 5 jaar ervaring met bewezen diensten op dit en dit gebied.’ Zie ChatGPT als een digitale collega. Iemand met wie je spart om ideeën op te doen of aan wie je een eerste idee voorlegt om het beter te maken.

4. Heeft ChatGPT ook nadelen?

Werken met de AI-tool roept ook vragen op. Verliezen professionals niet een bepaalde waarde als ze niet meer weten op basis waarvan ze besluiten nemen? Beperkt het schrijven met AI bijvoorbeeld niet het leren van vaardigheden? Zo is schrijven een belangrijk onderdeel van wat veel kenniswerkers doen. Niet alleen het opschrijven zelf, maar ook het hele denkproces dat eraan voorafgaat. Als je dat overlaat aan een machine, verlies je (deels) die vaardigheid. Dat is vergelijkbaar met de opkomst van Google. Mensen verloren de vaardigheid om zelf bronnen te zoeken en op waarde te schatten. De vraag is wat onder de streep de uitkomst is. Je krijgt er aan de andere kant natuurlijk ook veel voor terug. Het is een afweging die je moet maken.

5. Waar moet je als HR alert op zijn?

Het is belangrijk de uitkomst van de tool niet één op één over te nemen. ChatGPT blijft een taalmodel, het heeft geen bewustzijn en dus ook geen idee wat het heeft geschreven. Het put ‘kennis’ uit een samenbundeling van wat er door iedereen is geschreven. Daar zit goede, maar ook slechte inhoud tussen. Antwoorden kunnen, ondanks dat ze zeer overtuigend gebracht worden, fouten en zelfs totale onzin bevatten. Die worden ook wel ‘Artificial hallucinations’ genoemd.

6. Aan de slag met ChatGPT

De echte waarde van AI moet zich nog bewijzen. In de tussentijd is het zeker goed om te kijken wat AI jou op kan leveren en wat de beperkingen zijn. Experimenteer en kijk wat het je oplevert!

naar inspiratie overzicht