Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Kabinet maakt het eenvoudiger om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking

Kabinet maakt het eenvoudiger om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking komen vaak moeilijk aan betaald werk. Een nieuwe wet moet dit simpeler en aantrekkelijker voor werkgevers maken.

Werkgevers ontzorgen

Je hebt recht op loonkostenvoordeel als je iemand uit de banenafspraak aanneemt. Dit voordeel kan oplopen tot 2.000 euro per werknemer per jaar. Momenteel krijg je maximaal drie jaar loonkostenvoordeel voor een werknemer uit de banenafspraak. Minister Schouten wil dat je dit voordeel houdt zolang de werknemer in dienst blijft. Jij en jouw werknemers hoeven ook geen speciale verklaring meer bij UWV aan te vragen om loonkostenvoordeel te krijgen. Dit zorgt voor minder administratieve lasten.

Geen onderscheid tussen werkgevers

Het kabinet wil toe naar één banenafspraak voor alle werkgevers. Het maakt dan niet meer uit bij welke werkgever iemand werkt. Het gaat erom dat iemand aan de slag is en mee kan doen. Overheidswerkgevers zullen eerst meer banen moeten creëren, voordat dit onderscheid tussen de markt en de overheid verdwijnt.

Quotumregeling

De banenafspraak kent een quotumregeling. Deze is er als stok achter de deur voor als werkgevers de afgesproken aantallen banen niet halen. Lukt dit niet, dan volgt een heffing. Een quotum kan er alleen komen na overleg met sociale partners en gemeenten. In de nieuwe wet blijft de quotumregeling bestaan.

Toeslag voor inclusiviteit

Alle grote werkgevers gaan via de loonaangifte een inclusiviteitstoeslag betalen. Kleinere werkgevers zijn uitgezonderd. De grens voor het wel of niet niet betalen van de toeslag wordt berekend op grond van de loonsom in de onderneming. De toeslag geldt dus voor jou als jij een premieplichtig loon hebt van meer dan 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer in een kalenderjaar. Zend jij werknemers uit? Dan betaal je over jouw uitzendpersoneel geen inclusiviteitsopslag. Dit geldt voor uitzendkrachten, payrolling en detacheringen vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Bonus

Je kan een banenafspraakbonus ontvangen als je mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Deze ontvang je voor elke keer dat jij een baan realiseert. De bonus ligt op 5.000 euro per gerealiseerde baan van gemiddeld 25,5 uur per week. Dit geldt voor elke werkgever. Ook voor werkgevers die geen inclusiviteitsopslag betalen. De bonus vormt zich door de bestaande LKV-doelgroep banenafspraak te verhogen met 3,76 euro per verloond uur. Inclusief het basis-LKV van €1,01 per verloond uur bedraagt de LKV-doelgroep banenafspraak bij een geactiveerd quotum 4,77 euro per verloond uur met een maximum van 9.500 euro per jaar. Door aan te sluiten bij de bestaande LKV-systematiek en dus de bonus per uur aan de werkgever uit te betalen, word je ook gestimuleerd om een groter arbeidscontract aan te bieden.

Wanneer?

Het wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer aangeboden, het is dus nog niet bekend wanneer dit precies gaat gelden. Wat de minister betreft is het de bedoeling dat deze wijzigingen per 2025 ingaan.

naar inspiratie overzicht