Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Invoering extra verhoging minimumloon wordt uitdagend

Minimumuurloon vanaf 2024

De invoering van de extra verhoging van het minimumloon op 1 juli 2024, bovenop de halfjaarlijkse indexatie, wordt krap, aldus minister Van Gennip.

Elk halfjaar wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Vanaf 1 juli 2024 wil het kabinet een extra verhoging van 1,2% doorvoeren. Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week vragen hierover van Tweede Kamerleden beantwoord.

Krap tijdpad

Wat opvalt is dat de minister aangeeft dat het tijdpad voor de verhoging krap is. Het is cruciaal dat de Tweede Kamer snel een besluit neemt over de wetswijziging. Na behandeling in de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer nog een oordeel geven. UWV heeft uiterlijk 15 april 2024 zekerheid nodig over het doorgaan van de verhoging om de nodige stappen te nemen, maar ook voor werkgevers is het belangrijk om op tijd te weten waar ze aan toe zijn.

Effect op loonkosten werkgever

De voorgestelde verhoging van het minimumloon met 1,2 procentpunt per 1 juli 2024 zou de totale structurele loonkosten naar verwachting met circa 170 miljoen euro doen stijgen in het jaar 2025. Het gaat hier om de loonkosten voor alle werkgevers. Het kabinet verwacht dat ondernemingen de hogere loonkosten deels zullen doorberekenen aan afnemers, deels ontwijken door de inzet van andere productiemethoden en innovatie, en deels voor eigen rekening nemen. Ook wordt gekeken naar het overloopeffect. Dat is de doorwerking van een loonstijging in het ene jaar naar het volgende jaar. Maar verwacht wordt dat het overloopeffect, vooral doordat de stijging minimaal is, beperkt zal zijn.

Geen aanvullende verhogingen

De Kamer wilde weten of na 1 juli 2024 verder verhogingen worden doorgevoerd. Het kabinet zegt dat er, na de verhoging per 1 juli 2024, geen voornemens zijn voor aanvullende bijzondere verhogingen van het minimumloon, naast de reguliere halfjaarlijkse indexatie.

naar inspiratie overzicht