Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Hypotheek of lening van de baas: de voor- en nadelen

Hypotheek Of Lening Van De Baas De Voor En Nadelen

Denk je er over na om werknemers in deze krappe huizenmarkt te hulp te schieten of voor een ander doel financieel te steunen? Een ‘hypotheek of lening van de baas’ is dan een mogelijkheid. In dit artikel vind je een overzicht met de meest voorkomende geldleningen en bijbehorende voor- en nadelen.

Hypotheek van de baas

Als werkgever heb je de mogelijkheid om je werknemer te helpen bij de aankoop van een huis. Die hulp kan bestaan uit een geldlening waartegen als zekerheid een hypotheek op het woonhuis wordt verstrekt. Als de voorwaarden en het rentepercentage gelijk zijn aan wat een derde (bijvoorbeeld een bank) zou verstrekken, dan is er geen loonvoordeel te onderkennen. Dat betekent dat dit geen gevolg heeft voor de loonheffingen.

Wordt de hypotheek tegen een lagere rente verstrekt, dan is sprake van een voordeel. Dat voordeel is loon in natura en moet worden gewaardeerd.

Het voordeel voor de werknemer mag niet ondergebracht worden in de werkkostenregeling. Dat betekent dat het voordeel bij de werknemer op zijn loonstrookje komt. Afhankelijk van wat werkgever en werknemer afspreken, moet het voordeel eventueel nog worden gebruteerd. Een brutering van het rentevoordeel is aan de orde als de werkgever een netto voordeel heeft toegezegd. Zo niet, dan vindt geen brutering plaats.

Wat gebeurt er als de werknemer uit dienst gaat? Wil de (dan inmiddels) ex-werkgever nog steeds die geldlening verstrekken – en zo ja nog steeds tegen de lagere rente? Vaak wordt dit gelijk al in de afspraak tussen de werknemer en werkgever vastgelegd. Het ligt voor de hand dat de hypotheek na uit diensttreding binnen een bepaalde termijn moet worden afgelost. Ook kun je afspreken dat het rentepercentage wordt opgetrokken naar het dan geldende percentage.

Ter beschikkingstelling en verstrekking huis

Een andere optie is dat de werkgever het huis zelf koopt en vervolgens ter beschikking stelt aan de werknemer, al dan niet tegen een marktconforme huur. Ligt de huurprijs beneden de marktconforme huur? Dan kan sprake zijn van een voordeel dat als loon in natura is belast. Het voordeel van een te goedkope huur, als dat voordeel voortkomt uit de dienstbetrekking, wordt dan tot het loon van de werknemer gerekend. Ook is het mogelijk om het loonvoordeel maandelijks in de vrije ruimte van de WKR te brengen, zo lang dat niet ongebruikelijk is.

Koopt de werkgever het huis en verstrekt dat vervolgens gratis of voor een lagere prijs dan de aankoopwaarde direct aan de werknemer, dan vormt die verstrekking op dat moment loon. Gelet op de hoogte van de waarde van het huis is het hoogstwaarschijnlijk dat het een niet gebruikelijke transactie is en dus niet onder de WKR kan worden gebracht. Dat betekent dat de waarde van huis (minus eventuele betaling van de werknemer) tot het loon van de werknemer dient te worden gerekend en wel op het moment van verstrekking. Datzelfde geldt voor de vergoeding van de eventuele aan- en verkoopkosten van een huis.

Geldlening voor een fiets of scooter

De werkgever kan uiteraard ook geldleningen verstrekken zonder dat daar een hypotheek tegenover staat. Bekende voorbeelden van dergelijke leningen zijn leningen voor een (elektrische) fiets of scooter. Als deze leningen renteloos of tegen een lagere rente dan marktconform worden verstrekt, dan wordt het door de werknemer genoten voordeel op nihil vastgesteld.

Geldleningen aandelen

In het kader van binden van werknemers zijn aandelenprogramma’s niet ongebruikelijk. Vaak is de financiering van de aankoop van die aandelen voor de werknemers een probleem. Het is daarom gebruikelijk dat een werkgever het aankoopbedrag of een deel daarvan in de vorm van een geldlening verstrekt. De vraag of de koopprijs van de aandelen tegen de waarde in het economisch verkeer plaatsvindt, levert bij niet-beursgenoteerde ondernemingen vaak discussie met de Belastingdienst op. Los daarvan vormt een eventuele lagere rente of renteloze lening van de baas een loonvoordeel in natura. Het voordeel kan, zo lang gebruikelijk, worden ondergebracht in de vrije ruimte van de WKR. De hoogte van het voordeel kan mogelijk lager worden als voor de geldlening zekerheid wordt verstrekt; als de geldlening door een zekerheid wordt gedekt zal de in rekening te brengen rente lager zijn.

Vrijblijvend advies

Bij het verstrekken van een hypotheek of lening van de baas is het goed om van tevoren bij de voor- en nadelen stil te staan. Heb je een specialist nodig die met je meedenkt en je adviseert? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met je mee!

naar inspiratie overzicht