Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Eigenrisicodragerschap 2024: vraag het aan voor 1 oktober!

Hoe sluit je een beëindigingsovereenkomst

Werkgevers die per 1 januari 2024 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober 2023 bij de Belastingdienst indienen.

Je kan per 1 januari en per 1 juli kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WIA-uitkering (WGA) of Ziektewetuitkering. Hetzelfde geldt als je wil terugkeren naar de publieke verzekering van het UWV. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline voor eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari 2024 is dus 1 oktober 2023.

Eigenrisicodragers betalen geen Whk-premie

Voor de verschillende werknemersverzekeringen kan de werkgever kiezen om eigenrisicodrager te worden. In beginsel is het risico van arbeids­ongeschiktheid, ziekte en werkloosheid verzekerd bij UWV. Je betaalt dan een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Als eigenrisicodrager betaal je geen Whk-premie. Door eigenrisicodrager te worden, bespaar je op premies en kun je veel voordeliger uit zijn. Maar als een (ex-)werknemer een WGA-uitkering of Ziektewetuitkering krijgt, dan betaal je wel zelf de uitkeringen en andere kosten.

Verplichtingen als eigenrisicodrager

Als eigenrisicodrager heb je een aantal verplichtingen tegenover je (ex-)werknemer. Deze verplichtingen zijn:

  • betaling van de WGA-uitkering;
  • betaling van de re-integratie;
  • begeleiden van de re-integratie;
  • controleren of de werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

Houd bij terugkeer rekening met hogere terugkeerpremie

Je hebt de mogelijkheid om je na een periode van eigen risico dragen opnieuw bij UWV te verzekeren. Voor grote en middelgrote werkgevers geldt in het jaar van terugkeer en het daaropvolgende jaar een zogenaamde terugkeerpremie Ziektewet. Teruggekeerde kleine werkgevers betalen de sectorale premies.

Werkgevers die vanuit het eigenrisicodragerschap op of na 1 januari 2024 terugkeren naar de publieke Ziektewetverzekering, gaan hiervoor een hogere terugkeerpremie betalen. Deze hogere terugkeerpremie gaat gelden vanaf 1 januari 2024. Ook werkgevers die per 1 januari of 1 juli 2023 zijn overgestapt, betalen vanaf 2024 die hogere premie, omdat de terugkeerpremie voor maximaal twee jaar geldt.

Advies van ondernemingsraad is nodig

Het besluit om eigenrisicodrager te worden kan grote gevolgen voor de organisatie hebben. Het is daarom belangrijk dat je een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen maakt. Dit is de reden dat de ondernemingsraad betrokken moet worden het besluit. De ondernemingsraad heeft een adviesrecht over een besluit van de ondernemer om eigenrisicodrager te worden.

Vraag je je af of het in jouw geval slim is om te zien voor eigenrisicodragerschap. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies. Wij denken graag met je mee!

naar inspiratie overzicht