Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Een niet-inwoner die niet in Nederland werkt: 8 aandachtspunten

Een niet-inwoner die niet in Nederland werkt

Stel je bent in Nederland gevestigd en hebt een werknemer in dienst die niet in Nederland, maar wel binnen de EU woont en in dezelfde periode in meerdere landen werkt; denk dan aan de volgende punten:

  1. Zoek uit of in de diverse landen waar de werknemer gaat werken een werk- en/of verblijfsvergunning nodig is. Hiervoor kun je contact opnemen met de ambassade die het werkland in Nederland heeft. Dit geldt niet voor landen die lid zijn van de EU en EER.
  2. Je hoeft geen Nederlandse loonbelasting in te houden over het arbeidsinkomen van de werknemer, mits hij helemaal niet in Nederland werkt.
  3. Als de werknemer in meerdere landen van de EU en EER werkt, dan is hij exclusief sociaal verzekerd in Nederland als hij minder dan 25% van de tijd in zijn woonland werkt. Daarvoor moet je een A1 verklaring bij de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank aanvragen.
  4. Werkt de werknemer meer dan 25% van de tijd in zijn woonland? Dan is hij exclusief sociaal verzekerd in zijn woonland.
  5. Als de werknemer op afstand werkt vanuit zijn woonland en dit is minder dan 50% van de totale arbeidstijd kan hij sociaal verzekerd worden/blijven onder het stelsel van het land waar de werkgever is gevestigd. Wel is dan noodzakelijk dat zowel het woonland als werkland de Kaderovereenkomst hebben getekend.
  6. Als de werknemer in een ander land (dan die van de EU/EER) woont, dan kan de werknemer ook in deze landen onderworpen zijn aan een sociaal zekerheidsstelsel.
  7. Je moet nagaan of en welke verplichtingen hij in het buitenland op het gebied van lokale loonbelasting in de diverse werklanden heeft. Ook kan het voor de werkgever uitmaken in welk land de werknemer de inkomstenbelasting moet betalen.
  8. Denk ook aan eventuele andere verzekeringen, behalve sociale verzekeringen voor de werknemer.

Let op! Vraag een specialist op dit vakgebied om advies. De materie is ingewikkeld en een kleine wijziging van omstandigheden kan leiden tot grote fiscale en sociaal-verzekeringsrechtelijke gevolgen.

naar inspiratie overzicht