Sigma Personeelsdiensten
Werkgevers met oproepkrachten opgelet!

Onze aanpak

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een belangrijk HR-instrument. Je blijft hierdoor op de hoogte van wat er speelt onder jouw werknemers. Voor jou als werkgever biedt het een kans om concrete verbeterpunten op te halen en hier vervolgens acties op de ondernemen. Daarnaast voelen werknemers zich gehoord. Ze krijgen namelijk een anonieme stem, wat bijdraagt aan het werkgeluk.

Sigma Personeelsdiensten biedt jou als werkgever een (periodiek) MTO aan. Dit blijft niet enkel bij het uitzetten van vragen en verzamelen van antwoorden. We helpen je ook verder met de introductie en uitvoering van de actiepunten die het onderzoek opleveren.

Het onderzoek wordt standaard verricht met een structuur in een tweetal lagen. Een groep kan bijvoorbeeld ingevuld worden met de vestiging, en een subgroep bijvoorbeeld op afdelingsniveau. Zo kan er tevredenheid gemeten worden op bijvoorbeeld de werkplaats van vestiging A en de werkplaats van vestiging B. Daarnaast krijg je inzage in het totaal van de werkplaatsen over het hele bedrijf.

Arbeidsongeschiktheid (en re-integratie)

Het MTO is toegespitst op de volgende thema’s:

 • Werksfeer
 • Bevlogenheid
 • Betrokkenheid
 • Leiderschap
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Inrichting organisatie
 • Werkomstandigheden
 • Mijn team
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Veiligheid

MTO-proces

Voorbereiding: In deze stap stemmen we de timing en inhoud van de vragenlijst af. Daarnaast delen we ook de groepsstructuur in qua vestigingen en afdelingen. We vragen je tot slot om de mailadressen van de deelnemers aan te leveren.

Versturen: De vragenlijst wordt uitgezet naar de werknemers met bijbehorende uitleg. We vragen de werknemers te reageren voor een specifieke datum, zodat we weten wanneer we de volgende stap kunnen zetten. De werknemers krijgen een reminder als ze de vragen nog niet hebben ingevuld. We streven uiteraard naar een zo hoog mogelijke respons.

Rapportage: De rapportage wordt gegenereerd in een PDF-bestand. Deze wordt digitaal aan je beschikbaar gesteld nadat de sluitingsdatum is bereikt. Hieronder zie je een voorbeeld van de rapportage.

Conclusies: Met het oog op de gewenste (team)ontwikkeling bespreken we de resultaten in een bijeenkomst van 2 uur.

Eigenrisicodrager voor werknemersverzekeringen

Kosten van het MTO

MTO’s worden regelmatig tegen hoge prijzen aangeboden, wat maakt dat veel mkb’ers er niet voor kiezen. We houden de kosten bewust laag. In onze ogen is een MTO slechts een instrument om een ontwikkeling richting mee te geven en kansen en risico’s bloot te leggen. Voor bedrijven tot 100 medewerkers is onze vaste prijs 750 euro (excl. btw).

Waarom een MTO?

 • Geeft inzicht in het welbevinden van het personeel en legt behoeften bloot
 • Kan ongewenste effecten als verloop, daling in productiviteit of een onveilige werksfeer voorkomen
 • Laat zien dat je geïnteresseerd bent in het welbevinden van je medewerkers