Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

De voordelen van een vervroegde WIA-uitkering

Als de bedrijfsarts oordeelt dat een werknemer niet meer aan het werk komt en niet meer beter wordt, is vervroegde toekenning van een WIA-uitkering mogelijk. Door een vervroegde WIA-uitkering wordt de wachttijd verkort tot tenminste 13 weken en maximaal 78 weken. Ook bij de vervroegde aanvraag moet de werknemer een re-integratieverslag overleggen. De inhoud van het verslag hangt uiteraard af van de fase waarin de werknemer zijn vervroegde aanvraag doet.

Voor jou als werkgever is een vervroegde toekenning van een WIA-uitkering aantrekkelijk. Je verplichting tot loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid loopt gewoon door, maar je kunt de WIA-uitkering in mindering brengen op de hoogte van de loondoorbetaling. Als werkgever kan je je werknemer echter niet dwingen om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Mogelijkheden voor een Ziektewetuitkering

Bij beëindiging van de arbeidsrelatie, voordat de periode van verplichte loondoorbetaling is geëindigd, kan de werknemer mogelijk aanspraak maken op een Ziektewetuitkering. Dit geldt gedurende de (resterende) ‘wachttijd’ voor de WIA. Je moet dan voldoen aan door de Ziektewet gestelde voorwaarden. Zo wordt van de arbeidsongeschikte werknemer verwacht dat hij geen benadelingshandeling pleegt door bijvoorbeeld onnodig vervroegd in te stemmen met beëindiging van de arbeidsrelatie. Dit geldt niet voor een arbeidsongeschikte werknemer waarvan zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, tenzij deze werknemer instemt met een eerdere beëindigingsdatum.

De rol van UWV

Ook voor het verkrijgen van een Ziektewetuitkering moet de arbeidsongeschikte werknemer een re-integratieverslag indienen bij het UWV. Het UWV toetst vervolgens of partijen aan hun re-integratieverplichtingen hebben voldaan tot de rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsrelatie.

Vragen over een vervroegde WIA-uitkering? Onze specialisten denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.

naar inspiratie overzicht