Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

De 5 meest onbenutte kansen in de salarisadministratie

salarisadministratie

Onbenutte kansen zijn lichtpuntjes voor slimme ondernemers. Dat zijn namelijk mogelijkheden om het béter te doen. Dat geldt zeker voor deze vijf kansen die een goede salarisadministratie je biedt. Ze tonen eens te meer aan dat het belangrijk is om verder te kijken dan de loonstroken en loonaangifte. De meeste salarissoftware biedt tal van mogelijkheden, maar het kost vaak veel tijd en energie om die te verkennen. Niet gek dus dat sommige kansen vaak onbenut blijven. Onze loonadviseurs zijn dagdagelijks bezig met de HR- en salarisadministratie van talloze werkgevers en weten als geen ander welke kansen er voor ondernemers liggen. We delen er vijf.

1. Optimaal benutten van het Loonkostenvoordeel (LKV)

Je kunt in aanmerking komen voor LKV  als je een werknemer aanneemt die 56 jaar of ouder is en voorafgaand aan het dienstverband een uitkering had, een arbeidsbeperking heeft of uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden komt. Het LKV betreft maximaal 6.000 euro per jaar (of 2.000 euro voor de laatst genoemde groep). Flinke bedragen dus, en het enige wat je daarvoor moet doen, is op tijd een zogeheten doelgroepenverklaring bij UWV aanvragen en een vinkje aanzetten in de salarisadministratie. Dat klinkt als eenvoudig en toch lopen veel ondernemers het LKV mis. Dat komt a) omdat veel werknemers niet weten dat ze onder deze regeling vallen en b) omdat werknemers werkgevers hier niet uit zichzelf op wijzen. De oplossing is eenvoudig, namelijk gewoon vragen of het doelgroepenregister van UWV raadplegen. Of, en dat is nóg eenvoudiger, gebruikmaken van Hubbae, de slimme software van Sigma. Die tool doet de UWV-check automatisch en stuurt iedere nieuwe medewerker een korte vragenlijst waaruit dit mogelijke LKV blijkt.

2. Eerder geven van een contract voor onbepaalde tijd

Binnen de salarisadministratie werk je met 2 WW-premies. De lage WW-premie van 2,7% geldt voor werknemers met een vast schriftelijk contract voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren. Voor ieder die dat niet heeft, geldt de hoge WW-premie van 7,7%. Natuurlijk starten de meeste medewerkers met een contract voor bepaalde duur en daarmee de hoge WW-premie. Vaak weet je echter na een aantal maanden wel wat voor vlees je in de kuip hebt. Heb je besloten het contract om te zetten naar een contract voor onbepaalde duur? Wacht daarmee dan niet onnodig lang. Loopt een contract bijvoorbeeld af op 31 oktober en weet je in de zomer al dat dit voor onbepaalde tijd verlengd wordt, verleng dit dan al per 1 augustus. Bij een SV-loon van 2500 euro levert de lagere WW-premie een besparing op van 125 euro per maand! Houd er ook rekening mee dat de lage premie steeds pas geldt vanaf de eerste volle maand in dienst. Laat om die reden het contract liever ingaan op de eerste dan op de vijftiende van de maand.

3. Gebruik de WKR ruimte

Het is belangrijk om in de loop van het jaar inzicht te hebben in de WKR. Dan heb je nog alle tijd om te optimaliseren. Grofweg kun je concluderen dat je nog wel of juist geen ruimte meer hebt. Is er sprake van ruimte in de WKR? Dan is het zaak om na te gaan hoe je die optimaal kunt benutten. Je kunt denken aan een netto eenmalige uitkering voor energiegebruik of aan het netto geven van een vergoeding die je voorheen bruto gaf, bijvoorbeeld een kerstgratificatie. Kom je WKR ruimte tekort? Neem dan bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding onder de loep. Hanteer je 19 cent per kilometer of minder en zijn er kilometers die voor eigen rekening van de medewerker komen? Maximaliseer dit waar mogelijk  is. In sommige gevallen krijgen medewerkers een niet nader omschreven onkostenvergoeding. Het kan slim zijn deze te ‘oormerken’, bijvoorbeeld voor internetgebruik. In dat geval moet de medewerker de facturen van drie maanden kunnen overleggen teneinde in aanmerking te kunnen komen voor vrijstelling. Andere zaken, buiten de WKR, zijn onder andere het aanbieden van een leasefiets, het bieden van kortingen voor medewerkers, een thuiswerk- of internetvergoeding.

4. Pas het lage-inkomensvoordeel (LIV) toe

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Dit geldt voor medewerkers die minimaal 1248 uur per jaar werken en daarbij tussen de 10,73 en 13,43 euro bruto per uur verdienen. Dit kan een voordeel opleveren van maximaal 960 euro per jaar. Het spreekt voor zich dat het slim is om te sturen op uren en loon. Komt iemand niet aan het gewenste aantal uren? Dan kun je ervoor kiezen om vakantie-uren of tijd voor tijd-uren uit te betalen of de medewerker extra op te roepen. Is het uurloon te laag, dan kun je kiezen voor een eenmalige bonus of het naar voren halen van een geplande loonsverhoging. Is het uurloon te hoog? Ga dan in gesprek met je medewerker, bijvoorbeeld over de mogelijkheid om brutoloon uit te ruilen voor een nettobedrag. Over het algemeen geldt, dat het belangrijk is dat de verloonde uren goed meegaan in de loonaangifte. Worden de vakantie-uren bijvoorbeeld uitbetaald als bedrag en niet als uren, dan zullen deze niet meetellen als verloonde uren. Het is dus zaak om regelmatig de uren en het uurloon te controleren om hierop te kunnen sturen.

5. Besteed aandacht aan de verzuimverzekering

Veel ondernemers realiseren zich niet dat het aflopen van het contract voor de verzuimverzekering een kans betekent om lagere premies af te spreken. Zeker als je niet of nauwelijks ziekteverzuim hebt gehad, kan het slim zijn om eens goed om je heen te kijken. De kans is groot dat je een verzekeraar vindt, die een lagere premie biedt. Ook als er wel een zieke werknemer is of is geweest, kan het lonen om over te stappen. Het kan namelijk voorkomen dat de zieke werknemer bij de oude verzekering blijft en een andere verzekeringsmaatschappij toch een lagere premie aanbiedt. Verder is het belangrijk dat je alle mutaties doorgeeft aan de verzekeraar. Daarbij kun je denken aan nieuwe indiensttredingen of salarisverhogingen. Is de verzekeraar daarvan niet op de hoogte, dan kan er ook niet worden uitgekeerd. Om die reden is een koppeling van salarisadministratie en verzuimverzekering ideaal. Zonder dat je er zelf omkijken naar hebt, is alle informatie bij de verzekeraar altijd up to date. De adviseurs van Sigma Personeelsdiensten zijn alert op de premie en kunnen je verzuimverzekering periodiek tegen het licht houden.

Meer weten over Sigma?

Benieuwd welke onbenutte kansen de adviseurs van Sigma Personeelsdiensten in jouw salarisadministratie ontdekken? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!

 

naar inspiratie overzicht
Vul de gratis quickscan in en krijg inzicht in de optimalisatiekansen.
Zijn jouw HR- en salarisprocessen optimaal ingericht?
Zijn jouw HR- en salarisprocessen optimaal ingericht?
Vul de gratis quickscan in