Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Besparen op loonkosten met LKV en de no-riskpolis

Loonkostenvoordeel

Wil je zeker weten dat al jouw nieuwe werknemers gecheckt worden op loonkostenvoordeel (LKV) en de no-riskpolis? Werkgevers die één of meerdere werknemers in dienst nemen uit een doelgroep die vaak lastig aan het werk komt, kunnen gebruikmaken van financiële tegemoetkomingen. Omdat het aanvraagproces voor loonkostenvoordeel en de no-risk polis aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, worden deze tegemoetkomingen vaak gemist. Bij Sigma Personeelsdiensten is dit proces gewaarborgd in software, waardoor de kans om één van deze financiële tegemoetkomingen gemist wordt minimaal is.

Wat is het loonkostenvoordeel?

De loonkostenvoordelen zijn onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en zijn bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dit gaat bijvoorbeeld om oudere werknemers (56+) met een uitkering of werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidsbeperking. Het voordeel kan oplopen tot 6000 euro per jaar, 3 jaar lang. Het maximale voordeel is dus 18.000 euro, afhankelijk van het aantal uren wat iemand werkt.

Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel moet er binnen 3 maanden na indiensttreding van de werknemer een machtiging aanvraag doelgroepverklaring verstuurd worden naar het UWV of de gemeente. Met deze machtiging wordt de werkgever of derde partij gemachtigd om de zogenaamde doelgroepverklaring bij het UVW of de gemeente op  te vragen. Let op: doe je dit niet binnen 3 maanden, dan is je kans op loonkostenvoordeel verkeken. Vervolgens reageert het UWV of de gemeente op de aanvraag. Bij goedkeuring dien je een aanpassing in de salarisadministratie te doen, zodat het voordeel meegaat naar de Belastingdienst. Wordt de aanvraag afgekeurd, dan kun je bezwaar maken.

Wat is de no-risk polis?

Neem je als werkgever een werknemer in dienst die ziek is of was, langdurig werkloos was of opgenomen is in het doelgroepregister van het UWV? Dan mag je als werkgever de no-riskpolis toepassen. Als deze werknemer ziek wordt tijdens het dienstverband, betaalt het UWV een Ziektewet-uitkering uit. Hierdoor wordt dus een groot risico voor jou als werkgever gedekt.

De no-riskpolis is maximaal 5 jaar geldig, maar in sommige situaties mag deze langer toegepast worden. In uitzonderlijke gevallen zelfs tot het einde van het dienstverband. Als de werknemer ziek wordt, dien je bij de ziekmelding bij het UWV aan te geven dat de werknemer onder de no-riskpolis valt. Je dient dus vooraf te weten dat de werknemer hieronder valt. Dat klinkt logisch, maar is een hele uitdaging, omdat de werkgever het vaak niet weet.

Een bijkomend voordeel van de no-riskpolis zijn de kosten voor Ziektewet- (als de werknemer ziek wordt of uit dienst treedt) en WGA-uitkeringen (als de werknemer gedeeltelijk of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is). Deze uitkeringen komen normaal gesproken gedurende maximaal 2 of 10 jaar voor rekening van de werkgever. Bij de no-risk polis worden deze kosten niet toegerekend aan de werkgever.

Hoe regelt Sigma dit?

Bij Sigma Personeelsdiensten hebben we hiervoor zelf een stuk software ontwikkeld. Dit doen we onder de naam Hubbae. Als er een nieuwe werknemer in de salarisadministratie wordt toegevoegd, start het proces automatisch. Volledig automatisch wordt gecontroleerd of de werknemer voorkomt in het doelgroepregister bij het UWV. Als een werknemer niet in het doelgroepregister voorkomt krijgt de werknemer 3 weken na indiensttreding een e-mail. In deze e-mail staat een link om maximaal 4 vragen te beantwoorden met meerkeuze-antwoorden. Op basis van de gegeven antwoorden bepaalt Hubbae of er wel of geen recht is op een loonkostenvoordeel of een no-risk polis.

Is er recht op loonkostenvoordeel, dan wordt aan de medewerker gevraagd om digitaal de machtiging aanvraag doelgroepverklaring te ondertekenen. Vervolgens wordt dit voor jou verstuurd naar het UWV of de gemeente en volgt er terugkoppeling.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Omdat de financiële gevolgen bij het missen van een loonkostenvoordeel of een no-riskpolis aanzienlijk kunnen zijn, is het standaard onderdeel van onze dienstverlening. Uiteraard kunnen we organisaties of werknemers hiervan uitsluiten, maar dat doen we natuurlijk liever niet. Elke gemiste financiële tegemoetkoming kan betekenen dat je duizenden euro’s mist. En dat willen we uiteraard niet!

naar inspiratie overzicht