Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Afschaffing loonkostenvoordeel ouderen gaat stapsgewijs

Het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere medewerkers wordt stapsgewijs afgeschaft en vervalt per 2026. Demissionair minister Van Gennip (SZW) informeert per brief de Tweede Kamer hierover.

Op dit moment kan je nog een tegemoetkoming ontvangen wanneer oudere medewerkers van 56 jaar of ouder vanuit een uitkering in jouw bedrijf werken. Dit loonkostenvoordeel heeft als doel bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt door werkgevers een tegemoetkoming te bieden wanneer zij oudere medewerkers vanuit een uitkering in dienst nemen. Vanwege de beperkte doeltreffendheid heeft het kabinet in de voorjaarsnota 2023 aangekondigd om dit loonkostenvoordeel per 2026 af te schaffen.

Stapsgewijs

Het LKV dat is gegeven voor arbeidsovereenkomsten die zijn begonnen op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd per 1 januari 2025 en afgeschaft per 1 januari 2026. Voor arbeidsovereenkomsten die zijn begonnen voor 1 januari 2024 wordt het LKV-ouderen niet verlaagd en afgeschaft.

2024 2025 2026
Dienstbetrekkingen die beginnen voor 1 januari 2024 € 3,05 € 3,05 € 3,05
Dienstbetrekkingen die beginnen in 2024 € 3,05 € 1,35
Dienstbetrekkingen die beginnen in 2025 n.v.t. € 1,35
Dienstbetrekkingen die beginnen in 2026 n.v.t.

 

Voorbeeld: je hebt een medewerker die op 1 februari 2024 bij je komt werken en deze voldoet aan de voorwaarden. Dan heb je voor de elf overige maanden in 2024 recht op het huidige bedrag van € 3,05 per uur. Voor de uren gemaakt in 2025 heb je recht op het verlaagde bedrag van € 1,35 per uur. Vanaf 1 januari 2026 heb je geen recht meer op LKV.

Mogelijk ook recht op LKV arbeidsgehandicapte

Vraag je op of na 1 januari 2024 een doelgroepverklaring voor een oudere medewerker aan? Dan word je er op gewezen dat je in veel gevallen ook gebruik kan maken van een doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte medewerker. Het LKV-arbeidsgehandicapte medewerker wordt niet verlaagd en afgeschaft, en faciliteert de medewerker mogelijk beter in het verkrijgen van een dienstbetrekking. Je kan dan kiezen tussen een doelgroepverklaring voor een oudere medewerker en die voor arbeidsgehandicapte medewerker.

Ministerie, UWV en Belastingdienst informeren werkgever

Het ministerie van SZW gaat samen met UWV en de Belastingdienst medewerkers en werkgevers informeren over de voorgenomen stapsgewijze afschaffing. De conceptnota van wijziging wordt momenteel door UWV en de Belastingdienst getoetst op uitvoerbaarheid. Als de beoogde vormgeving uitvoerbaar en haalbaar is, wordt de nota zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd.

naar inspiratie overzicht