Sigma Personeelsdiensten

Valt jouw organisatie onder de werkingssfeer van een bepaald bedrijfstakpensioenfonds? Is er een mogelijkheid om hiervan vrijgesteld te worden? Een gedegen analyse van de bedrijfsactiviteiten geeft inzicht in de vraag of een bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is. Is dit het geval, dan ben je verplicht je werknemers bij dat pensioenfonds aan te melden en premie te betalen. Soms zelfs met terugwerkende kracht.

Wij kunnen snel schakelen en handelen

Heb je een brief ontvangen van een bedrijfstakpensioenfonds over de verplichte aansluiting? Of heb je een discussie over jouw, al dan niet verplichte, aansluiting? Neem dan met ons contact op. Ook bij fusies en overnames is het mogelijk dat je bij een ander bedrijfstakpensioenfonds moet aansluiten. Dat geldt ook als je je bedrijfsactiviteiten uitbreidt. Wij zijn je sparringpartner en adviseur en weten dat snel schakelen en handelen soms het verschil kan maken.