Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Hoe sluit je een beëindigingsovereenkomst?

Hoe sluit je een beëindigingsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren om een dienstverband te beëindigen. Werkgevers kiezen in de praktijk vaak voor het beëindigen van een dienstverband met wederzijds goedvinden. Je gaat dan in goed overleg met de werknemer uit elkaar en sluit een beëindigingsovereenkomst, ook wel een ‘vaststellingsovereenkomst’ of, nog korter, ‘vso’ genoemd. Maar wat houdt deze overeenkomst eigenlijk precies in? En hoe sluit je hem af?

Een beëindigingsovereenkomst, of vaststellingsovereenkomst, is een contract waarmee de werkgever en de werknemer het dienstverband vrijwillig, met wederzijds goedvinden kunnen beëindigen. Een ontslagprocedure bij kantonrechter of UWV is dan niet nodig. In de overeenkomst worden de voorwaarden waaronder beëindigd wordt vastgelegd. Denk hierbij aan een eventuele ontslagvergoeding en einddatum van het arbeidscontract.

Voordelen beëindigingsovereenkomst

Hét grote voordeel van beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden is dat niet voldaan hoeft te worden aan de (strenge) regels die gelden voor opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Andere voordelen van beëindiging met wederzijds goedvinden zijn dat:

 • het einde van het dienstverband relatief snel bewerkstelligd kan worden;
 • de beëindiging van het dienstverband in relatieve harmonie kan plaatsvinden;
  (hoge) kosten van procedures kunnen worden voorkomen;
 • geen sprake is van procesrisico;
 • werkgever en werknemer niet afhankelijk zijn van het terechte of onterechte oordeel van een rechter of UWV;
 • er geen mogelijkheid is tot hoger beroep;
 • (als het goed is) er geen ‘losse eindjes’ zijn: alles wordt geregeld in de vaststellingsovereenkomst;
 • de transitievergoeding niet verschuldigd is. Wel wil de werknemer in de meeste gevallen financieel gecompenseerd worden in ruil voor zijn goedvinden, vaak wordt dan aangesloten bij de transitievergoeding (maar soms valt de vergoeding hoger uit).

Onderhandelen over de beëindiging

Wil je een dienstverband in goed overleg beëindigen, dan moet je allereerst het gesprek aangaan met de medewerker. Vertel de werknemer dat je het dienstverband wilt beëindigen en waarom. Vervolgens leg je uit dat de beëindiging van zijn dienstverband bewerkstelligd kan worden door:

 • tussenkomst van UWV of de kantonrechter; of
 • beëindiging met wederzijds goedvinden, en dat deze laatste optie de voorkeur heeft.

Laat de werknemer vervolgens weten onder welke voorwaarden je bereid bent om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Je kunt de werknemer vervolgens een concept-vaststellingsovereenkomst meegeven en aanraden om hierover (juridisch) advies in te winnen. Vervolgens kun je een afspraak inplannen om hierover met elkaar verder te praten. Soms is deze gang van zaken voor werknemers te voortvarend. Als je het gevoel hebt dat dit zo is, knip de gang van zaken dan in stukken. Je kunt bijvoorbeeld eerst laten weten dat je het dienstverband wilt beëindigen en een volgende afspraak maken om de manier van beëindiging te bespreken. Denk van tevoren goed na over de communicatie richting de werknemer (bijvoorbeeld welke ontslaggrond je aandraagt). Denk ook na of de werknemer na het gesprek nog op het werk wordt verwacht.

Bij beëindiging met wederzijds goedvinden kun je met de werknemer onderhandelen. Je bepaalt zelf hoeveel water je bij de wijn wil doen. Allerlei factoren kunnen hierbij meespelen, bijvoorbeeld of:

 • je snel afscheid wil nemen van de werknemer; en
 • je bereid bent om kosten te maken.

Beschik je over een goed opgebouwd dossier, dan is er minder snel aanleiding om toe te geven aan de werknemer. Heb je een minder sterk dossier (bijvoorbeeld omdat documentatie over disfunctioneren ontbreekt of je als werkgever ook steken hebt laten vallen), dan kan dat aanleiding zijn om de werknemer tegemoet te komen in zijn wensen.

Heb je vragen over het opstellen van een beëindigingsovereenkomst? Of wil je advies over een ontslagprocedure? Neem dan gerust contact met ons op. Onze arbeidsjuristen helpen je graag verder! 

naar inspiratie overzicht