Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Arbeidsrechtspecialisten leveren intensieve begeleiding bij bijzondere juridische kwestie. En met succes!

De arbeidsrechtspecialisten van Sigma Personeelsdiensten waren afgelopen jaar betrokken bij de succesvolle ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke medewerker. Liesbeth Breugelmans, Senior Adviseur Arbeidsrecht, blikt terug: “Het team arbeidsrecht begeleidde en adviseerde een Zuid-Hollandse werkgever van het begin tot eind. We kijken terug op een bijzonder proces”, legt ze uit. “De toegepaste regeling is namelijk niet in de wet opgenomen.”

De werknemer was twee jaar ziek. Zijn re-integratie verliep verre van soepel. Zo moesten er diverse loonstops worden opgelegd, omdat de medewerker niet meewerkte aan zijn re-integratie. Dit leidde weer tot diverse procedures. Onze arbeidsrechtspecialisten adviseerden de werkgever hierbij. Uiteindelijk heeft het UWV geen loonsanctie aan de werkgever opgelegd. De werkgever had voldoende aan de re-integratie van de medewerker gedaan. Omdat de werknemer twee jaar ziek was, wilde de werkgever van dit dienstverband af. De medewerker wilde ook wel uit dienst, maar niet met de gebruikelijke wettelijke transitievergoeding. Hij wilde een veel hogere (schade)vergoeding van 120.000 euro netto.

Niet naar de bedrijfsarts

De werkgever en de medewerker kwamen er in onderling overleg niet uit. Daarom startte  de werkgever een ontslagprocedure via het UWV vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Eén van de vereisten bij deze procedure is dat de werkgever een actueel oordeel van de bedrijfsarts moet overleggen of de medewerker binnen 26 weken in eigen of aangepast werk weer kan terugkeren bij de werkgever. De medewerker weigerde alleen om naar de bedrijfsarts te gaan. Er kon dus geen actueel oordeel worden opgesteld. Het gevolg: het UWV  nam de aanvraag niet in behandeling.

Ontslagaanvraag niet in behandeling genomen

Volgens de wet kan een werkgever niet naar de kantonrechter voor de ontbinding van een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Deze ontslagaanvraag moet via het UWV. Je kunt pas naar de kantonrechter als de ontslagaanvraag is geweigerd. Daar was in deze situatie geen sprake van. Doordat een vereist document ontbrak, was de hele ontslagaanvraag niet in behandeling genomen.

Kantonrechter toch bevoegd

Vervolgens nam de medewerker het initiatief om naar de kantonrechter te gaan en ontbinding te vragen. Namens de werkgever diende Sigma daarop verweer én een voorwaardelijk verzoekschrift tot ontbinding in. We vroegen de rechter om het besluit van het UWV om de niet in behandeling genomen ontslagaanvraag gelijk te stellen aan een weigering. Zo is de kantonrechter toch bevoegd om het ontbindingsverzoek in behandeling te nemen.

Arbeidsovereenkomst alsnog beëindigd

De kantonrechter wees het verzoek van de medewerker met de hoge schadevergoeding gemotiveerd af. Daarnaast kreeg de medewerker de kans om zijn verzoek in te trekken. Dat heeft hij gedaan. Toen het verzoek van de medewerker werd ingetrokken, heeft de kantonrechter het voorwaardelijke verzoek van de werkgever toegewezen. Zo werd de arbeidsovereenkomst alsnog beëindigd, waarbij slechts de wettelijke transitievergoeding werd toegewezen.

Ontbinding bij de kantonrechter

Liesbeth: “We trekken hier een mooie conclusie uit. Stemt je medewerker na twee jaar ziekte niet in met een vaststellingsovereenkomst? En gaat hij ook niet naar de bedrijfsarts voor een actueel oordeel dat nodig is voor een ontslagprocedure via het UWV? Dan kun je via ontbinding bij de kantonrechter tóch tot een einde komen van het dienstverband. Dat blijkt wel uit deze zaak.”

Wil je advies over een arbeidsrechtelijke situatie binnen jouw organisatie? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtspecialisten. We helpen je graag verder.

naar inspiratie overzicht