Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Alleen zo kun je een concurrentie­beding opnemen in een contract voor bepaalde tijd

Alleen zo kun je een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd

Wil je als werkgever een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd opnemen, dan gelden strenge voorwaarden. Dit gaat nogal eens fout. In dit artikel lees je hoe het wél kan.

Sinds 1 januari 2015 is het verboden om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Alleen met een motivering waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan je dit opnemen. In de praktijk blijkt dat op dit punt nog weleens de plank wordt misgeslagen. Wanneer is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd houdbaar?

Wat zijn zwaarwegende belangen?

Je hebt zwaarwegende bedrijfsbelangen als de werknemer heel specifieke kennis of bedrijfsinformatie op zal doen, waarbij het bedrijf onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent. Het is belangrijk in deze motivering zo specifiek mogelijk te zijn. Anders loop je het risico dat de motivering niet wordt geaccepteerd. Omschrijf specifiek de kennis en de bedrijfsinformatie die de werknemer mee zal nemen. Neem per werknemer een op maat gemaakte motivering bij het concurrentiebeding op.

Concurrentiebeding: hoe het niét moet

‘De reden van het verbod (..) is gelegen in zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. De door werknemer te bekleden functie van adviseur geeft hem/haar toegang tot belangrijke informatie, zowel ten aanzien van opdrachtgevers van werkgeefster alsook van werkgeefster zelf. Werkgeefster ziet zich genoodzaakt haar bedrijfsdebiet op deze wijze te beschermen.’

Dit voorbeeld is te algemeen en de motivering is niet aangepast op de specifieke werknemer. Het is niet duidelijk om welke specifieke kennis het gaat. Ook is de ‘belangrijke informatie’ niet omschreven, wat nodig is om de noodzaak van het concurrentiebeding te onderbouwen.

Concurrentiebeding: hoe het wel moet

‘Werknemer verkrijgt in de uitoefening van zijn functie toegang tot alle essentiële bedrijfsgegevens, waaronder die met betrekking tot door werkgever gevoerde prijstactieken en prijsstellingen, volumes en andere strategische kennis en/of heeft contact met klanten en verkrijgt inzicht in de met klanten af te sluiten overeenkomsten, de daaraan ten grondslag liggende prijstactieken en prijsstellingen, volumes en andere strategische kennis. Tevens heeft werknemer dientengevolge inzicht in de werkwijze van werkgever. Deze informatie kan worden gekwalificeerd als essentiële bedrijfsinformatie en concurrentiegevoelig, reden waarom werkgever deze, als zijnde een zwaarwegend bedrijfsbelang, dan ook wenst te beschermen.’

Op deze manier is voldoende concreet de motivering omschreven en inzichtelijk gemaakt. Het is duidelijk welke informatie de werknemer heeft opgedaan en waarom dit belangrijk is voor de werkgever. Hieruit blijkt duidelijk dat de werknemer kennis en ervaring opdoet die concurrentiegevoelig zijn.

Per situatie verschillend

Toch zijn er ook voorbeelden waarbij een concurrentiebeding ondanks goede motivering niet standhoudt. Het ligt namelijk ook aan andere voorwaarden, zoals de functie van de werkgever en of de motivering past bij het functieprofiel. Houd er rekening mee dat een motivering niet snel wordt aangenomen. Maar des te specifieker jij bent, des de groter de kans dat de motivering wordt geaccepteerd. Het is belangrijk dat je per werknemer apart opnieuw naar de motivering kijkt en deze toespitst op deze werknemer.

Heb je een vraag over een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd? Stel ‘m aan onze specialisten. Wij denken graag vrijblijvend met je mee! Neem contact met ons op.

naar inspiratie overzicht