Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Modernisering concurrentiebeding stapje dichterbij

Winstdeling introduceren

Het wetsvoorstel om het concurrentiebeding te hervormen en moderniseren is een nieuwe ronde ingegaan. Bedrijven mogen de komende tijd inspraak geven.

Het wetsvoorstel om het concurrentiebeding te hervormen en moderniseren is weer een stapje verder. Over enkele weken begint de internetconsultatie. Bedrijven en instellingen mogen suggesties doen om de voorstellen te verbeteren. Naar aanleiding daarvan wordt het wetsvoorstel mogelijk aangepast. Volgens minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan het gewijzigde voorstel nog voor de zomer naar de Kamer.

De minister wil onnodig gebruik van het concurrentiebeding in vaste contracten terugdringen. Ze is onder meer van plan om de duur van het beding wettelijk meer te begrenzen. De minister vindt het belangrijk dat mensen in Nederland een goede baan kunnen vinden, vooral als er niet genoeg mensen beschikbaar zijn om te werken. Werknemers moeten kunnen werken in de sector waarin ze zich het beste voelen en het meest kunnen doen, schreef ze hierover aan de Kamer. Het is niet goed als bedrijven werknemers tegenhouden met regels over concurrentie, tenzij het echt nodig is om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen te beschermen.

Nu lijken die regels te vaak zonder een goede reden te worden gebruikt. Ongeveer 37% van de werknemers heeft een concurrentiebeding. Een derde van de werkgevers gebruikt zo’n beding, meestal als standaardclausule in het arbeidscontract. Maar het is twijfelachtig of die werknemers daadwerkelijk toegang hebben tot kennis en relaties die schadelijk kunnen zijn voor de concurrentiepositie van de werkgever, en of het dus echt nodig is om hen aan een concurrentiebeding te binden.

Waarom is hervorming belangrijk?

De minister wil vooral het onnodig gebruiken van het concurrentiebeding tegengaan, zodat de mobiliteit op de arbeidsmarkt niet onnodig wordt beperkt. Haar doel is voorkomen dat een concurrentiebeding automatisch, zonder goede reden, wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Dat is gunstig voor zowel werknemers als werkgevers die op zoek zijn naar nieuw personeel. Het is wel belangrijk dat werkgevers in staat blijven om met een concurrentiebeding hun bedrijfsbelangen, zoals marktpositie, bijzondere kennis en zakelijke relaties, te beschermen. Duidelijke regels moeten laten zien wanneer en op welke manier kan worden gebruikgemaakt van een concurrentiebeding. Dat geeft meer zekerheid en voorkomt gerechtelijke procedures omdat partijen weten waar ze aan toe zijn.

Wijzigingen in wetsvoorstel

Het wetsvoorstel stelt de volgende wijzigingen voor:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract
  • De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren. Dat geldt nu al voor tijdelijke contracten
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dat wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding maakt dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen

Heb je een vraag over een concurrentiebeding? Bijvoorbeeld of je die wel of niet moet opnemen in het contract van een nieuwe medewerker? Stel ‘m aan onze specialisten. Wij denken graag vrijblijvend met je mee! Neem contact met ons op.

naar inspiratie overzicht