Sigma Personeelsdiensten

Medewerkers verdienen een goede pensioenregeling

Medewerkers zijn de kracht van je bedrijf. Een goed salaris is belangrijk om ze te werven en aan boord te houden. Ook een goede pensioenregeling telt. Sterker nog, heb je dat niet op orde, dan zal menig sollicitant afhaken.

Pensioen of pensioenregeling; alleen het woord al is voor sommige ondernemers genoeg om snel over iets anders te beginnen. En dat terwijl het onderwerp wel degelijk serieus aandacht verdient.

Als jouw bedrijf onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt, is het pensioen voor je medewerkers goed geregeld. Zo niet, dan is het raadzaam om een pensioenregeling te overwegen. Een goede pensioenregeling versterkt je wervingskracht; je bewijst op een goede manier zorg te dragen voor je medewerkers en hun partners, nu én in de toekomst. Een goede pensioenregeling is daarmee een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

planningsgesprek

Niet verplicht, maar wel wenselijk

Natuurlijk kun je, ook als je daartoe niet verplicht bent, een pensioenregeling aanbieden. Met het oog op goed werkgeverschap is dat een passende keuze. De mate waarin je de regeling opbouwt, is vrij. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een minimaal ouderdomspensioen, maar wel met een volledig partnerpensioen. De kosten blijven dan beperkt.

Je kunt ook de werknemers een eigen bijdrage laten betalen. Dit is gebruikelijk en wordt geregeld via de salarisadministratie. Op deze manier hebben de werknemers ook fiscaal voordeel. Wie een pensioenverzekering afsluit, kan erop vertrouwen dat de verzekeraar de premie doorbetaalt als de
werknemer arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor blijft de werknemer, óók bij arbeidsongeschiktheid,
bouwen aan zijn of haar pensioen.

Partnerpensioen

Wie een pensioenregeling aanbiedt aan zijn werknemers, biedt daarmee ook zekerheid aan
eventuele nabestaanden. Zij kunnen vertrouwen op een uitkering als jouw medewerker komt te
overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. De partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij
overlijdt.

Bijsparen voor hoger ouderdomspensioen

Als je medewerkers voor een hoger ouderdomspensioen willen sparen, kunnen zij bijsparen in de
pensioenregeling. Ook deze extra premie wordt verwerkt in de salarisadministratie.

Uitbreiding mogelijk

Natuurlijk kun je de pensioenregeling voor jouw medewerkers ook verder uitbreiden. Veel
voorkomend is de Anw-hiaat verzekering. Dit betreft een aanvullende uitkering voor de partner van €
15.985 (2021) per jaar tot de nabestaande de AOWgerechtigde leeftijd bereikt. De premie voor deze
verzekering is relatief laag, wat het een aantrekkelijke aanvulling op de pensioenregeling maakt.

Een passende regeling voor jouw bedrijf

Afhankelijk van jouw budget en wensen kun je dus een pensioenregeling ontwerpen die optimaal
aansluit bij jouw bedrijf. Onze pensioenadviseurs kunnen je hier uiteraard bij ondersteunen. We helpen
je dan ook te beoordelen welke pensioenuitvoerder het beste voorstel doet.

Is de pensioenregeling eenmaal afgesloten, dan blijven wij jouw tussenpersoon. Een prettige, vertrouwde gedachte. We hebben de zorgplicht om je te informeren over wijzigingen. Voor veel ondernemers nemen we ook het beheer van de pensioenregeling over. Dit betekent dat wij zorgdragen voor meldingen als in- en uit dienst en salariswijzigingen. Natuurlijk kun je dit ook zelf doen.

Heb je nog geen pensioenregeling voor je medewerkers en ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Maak dan vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.