Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Vakantiedagen 2020 vervallen per 1 juli 2021

vakantiedagen 2020

Op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2020 heeft opgebouwd. De werkgever moet werknemers hier tijdig over informeren, wat gebeurd er als een werkgever dit niet doet?

Op 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2020 heeft opgebouwd. Een werkgever moet zijn werknemers tijdig en duidelijk informeren over deze vervaltermijn en ze daarbij de kans geven om de vakantiedagen op te nemen.

De vakantiewetgeving regelt dat werknemers jaarlijks wettelijke vakantiedagen opbouwen. Ze hebben recht op een aantal vakantie-uren dat gelijk is aan viermaal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die 32 uur per week werkt, bouwt daardoor jaarlijks (32 x 4 =) 128 wettelijke vakantie-uren op. Ofwel: 16 vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen vervallen in principe een halfjaar na het jaar van opbouw (in ieder geval niet eerder). Werknemers verliezen dus per 1 juli 2021 de resterende wettelijke vakantiedagen waar zij in 2020 recht op kregen.

Een werknemer bouwt vaak ook bovenwettelijke vakantiedagen op. Dit is geen wettelijk recht, maar een contractuele afspraak of cao afspraak. Hiervoor geldt dat deze vakantiedagen tot 5 jaar na het jaar van opbouw mogen worden opgenomen.

Ongeïnformeerde werknemer behoudt vakantiedagen 2020

Voordat de wettelijke vakantiedagen mogen vervallen is het belangrijk dat werkgevers de werknemers de gelegenheid geven op de vakantiedagen op te nemen. Eind 2018 deed het Europees Hof van Justitie hierover een relevante uitspraak: een werkgever heeft de plicht om werknemers duidelijk en tijdig te informeren over de vervaltermijn van de vakantiedagen en moet ze stimuleren die dagen op te nemen. Doet de werkgever dit niet (goed), dan behouden de werknemers hun vakantiedagen en kunnen zij later bij uitdiensttreding om uitbetaling van die dagen verzoeken.

Bewijslast en informatieplicht liggen bij werkgever

Werkgevers doen er verstandig aan om zo snel mogelijk de betreffende werknemers schriftelijk te informeren en ze een échte kans te geven om de vakantiedagen vóór 1 juli 2021 te benutten. De werkgever moet kunnen bewijzen dat hij aan de informatieplicht heeft voldaan.

naar inspiratie overzicht