Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Fiscaal-vriendelijke maatregelen: profiteer nog dit jaar!

Profiteer dit jaar nog van deze fiscaal-vriendelijke maatregelen

Het einde van 2021 komt in zicht. In dit artikel geven wij een overzicht van 10 fiscaal-vriendelijke maatregelen om je werknemers voordelig te belonen in 2021. Daarnaast geven we je tips om slim in te spelen op 2022.

Het einde van 2021 komt in zicht. In dit artikel geven wij een overzicht van 10 fiscaal-vriendelijke maatregelen om je werknemers voordelig te belonen in 2021. Daarnaast geven we je tips om slim in te spelen op 2022.

Let op! Sommige tips komen uit het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Op dit moment zijn nog niet alle plannen omgezet in wetgeving. De uiteindelijke uitwerking kan daarmee afwijken.

1. Optimaliseer de vrije ruimte van de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt vanwege corona in 2021 3% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Het percentage tot een loonsom van € 400.000 wordt in 2022 verlaagd tot 1,7%. Ongebruikte vrije ruimte kan je niet doorschuiven naar 2022. Gebruik de vrije ruimte daarom dus zo mogelijk nog dit jaar. Om dit jaar gebruik te maken van de extra vrije ruimte, is het van belang dat je de kostenvergoeding dit jaar uitbetaald of de toezegging voor een kostenvergoeding nog dit jaar doet.

Bij meerdere inhoudingsplichtigen kan je de concernregeling toepassen. Een inhoudingsplichtige kan dan ongebruikte vrije ruimte van een andere inhoudingsplichtige binnen het concern benutten. Het gebruik van de concernregeling is optioneel. Uiterlijk bij het moment van het doen van de aangifte over het tweede tijdvak 2022 dient de keuze te worden gemaakt. Door de verruiming van de vrije ruimte naar 3% is de concernregeling minder vaak voordelig. Maak er dus alleen gebruik van als de concernregeling voordelig uitpakt!

In oktober organiseerden wij een webinar over de werkkostenvergoeding en thuiswerken. Kijk het webinar hier terug of lees onze blog over thuiswerken en de onbelaste vergoedingen binnen de werkkostenregeling.

2. Vier voordelig kerst en oud en nieuw met je werknemers

Bij het overschrijden van de vrije ruimte dien je 80% eindheffing over de overschrijding te betalen. Voorzie je dat het kerstpakket wellicht niet in de vrije ruimte kan, dan kan je ervoor kiezen hier een nieuwjaarsgeschenk van te maken. Bij de verstrekking in 2022 valt het pakket, feestje of de borrel dan in de vrije ruimte van 2022.
De vrije ruimte van 2022 is aanmerkelijk geringer. Schuiven heeft dus alleen zin als je in 2022 niet met dezelfde dreigende overschrijding van de vrije ruimte te maken krijgt.

fiscaal-vriendelijke maatregelen

Tevens kan je, mits de coronamaatregelen het toelaten, ervoor kiezen een borrel binnen je onderneming te organiseren. De drankjes, borrelhapjes en het entertainment is dan geen loon voor je personeel. Let hierbij op dat een maaltijd wel geldt als loon en wordt gewaardeerd op maximaal € 3,35.

3. Pas de vrijstellingen van de werkkostenregeling toe

Naast de vrije ruimte heeft de werkkostenregeling ook meerdere gerichte vrijstellingen. Zo kan je, onder voorwaarden, in 2021 onbelast onder andere het zakelijke internet thuis, een cursus of studie voor het werk, een mobiele telefoon en/ of een tablet aan je werknemers vergoeden.

In 2022 komt er een nieuwe vrijstelling bij. Deze vrijstelling ziet op het vergoeden van de kosten voor het thuiswerken. De maximale onbelaste vergoeding is € 2 per thuisgewerkte dag en kan niet worden gecombineerd met een eventuele onbelaste reiskostenvergoeding. De reiskostenvergoeding wordt in 2022 dus versoberd. Per saldo betekent dat dat de nieuwe thuiswerkregeling in combinatie met de bestaande vaste reiskostenvergoeding alleen gunstig uitvalt voor werknemers die minder dan 6 kilometer van het werk wonen. De WKR biedt wel weer mogelijkheden om dit financiële nadeel mogelijk te compenseren.

4. Zorg voor een gezonde werknemer

De thuiswerkvergoeding wordt in het leven geroepen aangezien de verwachting is dat ook na de coronacrisis veel werknemers, gedeeltelijk, blijven thuiswerken. De € 2 per dag is bedoeld voor koffie, thee, wc-papier en GWL (gas, water en licht) kosten en niet voor de inrichting van het thuiskantoor. Hiervoor geldt een andere vrijstelling binnen de WKR. Door een goede omschrijving en toepassing van de mogelijkheden kan je de Arbo-voorzieningen aan je werknemers onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen voor hun thuiswerkplek. Denk hierbij aan een bureaustoel of bureau.

Bekijk ons webinar over de thuiswerkvergoeding.

5. Koop nog snel een elektrische auto

Voor een werknemer die een elektrische auto van de zaak gaat rijden is het verstandig dit nog dit jaar te gaan doen. Vanaf volgend jaar wordt de bijtelling namelijk verhoogd van 12 naar 16% én geldt dit lagere tarief nog maar voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde in plaats van tot € 40.000 nu. Door de auto nog in 2021 te kopen en op kenteken te laten registreren, profiteren jij en je werknemer nog vijf jaar van de lage bijtelling. Ook profiteert de werkgever dit jaar van 13,5% milieu-investeringsaftrek tot een maximale catalogusprijs van € 40.000.

Naast de auto van de zaak kan je ook een fiets ter beschikking stellen. Het één sluit hier het ander niet uit. Bij terbeschikkingstelling van de fiets door de werkgever is de bijtelling bij privégebruik 7% van de consumentenwaarde van de fiets. Je kunt er tevens voor kiezen de bijtelling ten laste van de vrije ruimte (WKR) te brengen.

Lees de whitepaper over de fiets van de zaak van onze partner Schipper Accountants.

6. Controleer de bijtelling van de auto van de zaak

Als werknemers binnen je organisatie in een auto van de zaak rijden, dien je een percentage van de cataloguswaarde bij hun loon op te tellen. Dit is alleen anders als zij de auto aantoonbaar minder dan 500 kilometer privé gebruiken. Indien je als werkgever geen bijtelling toepast, adviseren wij de werknemer te verzoeken een ‘Verklaring geen privégebruik’ te overleggen. Naast de ‘Verklaring geen privégebruik’ zijn er nog andere mogelijkheden waardoor geen bijtelling van toepassing is.

Controleer of je alle verklaringen van de werknemers hebt bij wie niet wordt bijgeteld en of de verklaring nog voor de juiste auto is afgegeven.

De auto heeft niet alleen fiscale consequenties, maar vaak ook arbeidsrechtelijke. Zo wordt de auto gezien als secundaire arbeidsvoorwaarde en kun je die niet zomaar terugvorderen. Ook is het vaak onduidelijk wat er gebeurt bij schade, diefstal of boete. TIP: Leg de (gewenste) afspraken vast in een autoregeling én een gebruikersovereenkomst tussen jou en de werknemer. Zo voorkom je veel discussie of onduidelijkheid.

7. Voorzie een transitievergoeding

Als je een werknemer ontslaat ben je, in beginsel, een transitievergoeding verschuldigd. Een transitievergoeding is maximaal € 84.000 of een bruto jaarsalaris, mits dit meer is. Afhankelijk van de het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris wordt de transitievergoeding vastgesteld.

Als je voorziet dat je in 2022 één of meerdere werknemers moet laten gaan en de kosten hiervan kan onderbouwen, kan je hier eventueel een voorziening voor vormen. De opbouw van de voorziening kan je ten laste van je winst brengen. Er moet wel sprake zijn van een redelijke mate van zekerheid.

Als je een transitievergoeding aan een werknemer verschuldigd bent vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of wegens bedrijfsbeëindiging, dan kan je voor die verschuldigde transitievergoeding compensatie aanvragen bij het UWV.

8. Benut het loonkostenvoordeel voor lage lonen

Wanneer je een werknemer in dienst neemt die niet meer verdient dan 125% van het wettelijk minimumloon en deze werknemer wordt voor tenminste 1.248 uren verloond, dan kan je een tegemoetkoming krijgen in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het gaat daarbij om alle uitbetaalde uren, dus ook uren die zien op betaald verlof, ziekte, overwerkt en uitbetaalde verlofuren.

Ga voor het einde van het jaar na voor welke werknemers je mogelijk het loonkostenvoordeel zou kunnen ontvangen en of je voldoet aan de voorwaarden. Wanneer je werknemer net niet de benodigde uren heeft, is het wellicht verstandig de werknemer meer uren te geven. Wanneer de werknemer een net te hoog loon heeft, kan het belaste loon worden verlaagd via een uitruil of met gebruik van de WKR. Dit bespaart de werkgever tevens de werkgeverslasten en kan een mogelijkheid zijn om een eventueel ‘stuwmeer’ aan verlofuren fiscaal vriendelijk weg te werken.

9. Benut het STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen je werknemers, onder voorwaarden, een budget van maximaal € 1.000 krijgen voor een opleiding. Als werkgever kun je financieel bijdragen aan de opleiding van de werknemer. Bijvoorbeeld, als de kosten van de opleiding hoger zijn dan € 1.000, kan je als werkgever het meerdere bijdragen. De bijdrage van jou als werkgever valt onder de gerichte vrijstelling binnen de WKR, dus het snoept geen vrije ruimte op. Ook is het mogelijk om dit als werkgever kostenneutraal te doen middels een uitruilconstructie.

10. Vraag tijdig het verhoogde WBSO aan

Werkgevers die innovatieve activiteiten verrichten, kunnen fiscale tegemoetkoming krijgen in de vorm van een percentage van de gemaakte kosten. De kosten bestaan uit direct toerekenbare salariskosten plus de overige toerekenbare kosten van innovatie.

Je kunt WBSO online aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Let op, aanvragen voor de eerste periode van 2022 moeten uiterlijk 20 december 2021 bij de RvO binnen zijn.

Vraag je je af hoe ook jij dit jaar nog van deze fiscaal-vriendelijke maatregelen kan profiteren? Neem contact met ons op. Wij adviseren je graag!

naar inspiratie overzicht