Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

WIA-verzekering is een bewijs van goed werkgeverschap

WIA verzekering is een bewijs van goed werkgeverschap

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Gelukkig heb je als werkgever mogelijkheden om dit inkomensverlies te compenseren. Een WIA-verzekering is het geschikte middel als aanvulling op een uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor jouw werknemers betekent dit extra financiële zekerheid. Voor jou is het een secundaire arbeidsvoorwaarde, waarbij je je relatief voordelig presenteert als goed werkgever. Dat biedt meerwaarde, zéker op de huidige krappe arbeidsmarkt.

Langdurig zieke medewerkers krijgen na twee jaar te maken met de WIA. Als werkgever ben je namelijk eerst wettelijk verplicht om gedurende maximaal twee jaar het loon door te betalen. Daarna komt je werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering. Het gevolg hiervan is dat het inkomen van je medewerker daarmee fors kan dalen. Héél fors, soms zelfs tot onder bijstandsniveau. Vanzelfsprekend kan dat vervelende gevolgen hebben. Denk maar eens aan de medewerkers die een hypotheek hebben of aan de medewerkers met studerende kinderen. Met een WIA-aanvullingsverzekering bied je de medewerkers, die meer dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, extra financiële zekerheid. En de kosten? Die vallen met premies van 0,3 tot 0,8% (afhankelijk van de branche) behoorlijk mee.

WIA-hiaatverzekering

Met een uitgebreide WGA-hiaat of WGA-gatverzekering zorg je ervoor dat je medewerkers goed verzekerd zijn als ze langdurig ziek uitvallen. Deze verzekering geeft je werknemers de zekerheid van een inkomen van 70 procent van het laatstverdiende loon (tot de WIA-loongrens) tot aan de AOW-leeftijd. De WIA-loongrens wordt ieder half jaar opnieuw vastgesteld. Per 1 juli 2022 is de WIA-loongrens 60.767 euro.

WIA Excedentverzekering

Verdient je werknemer meer dan de WIA-loongrens? Dan biedt de WIA geen dekking voor het meerdere. Om dit risico op inkomensterugval te beperken is een WIA-Excedentverzekering de oplossing. Deze verzekering wordt echt interessant voor salarissen vanaf circa 70.000 euro per jaar en heeft als doel het gehele inkomen aan te vullen tot (soms wel) 80% van het inkomen.

De voordelen van een WIA-verzekering

Natuurlijk, een WIA-verzekering is gunstig voor werknemers. Maar ook voor werkgevers gelden genoeg argumenten om een WIA-verzekering af te sluiten:

  • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde
    Financiële zekerheid bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Sommige cao’s schrijven een dergelijke verzekering voor. Is dit niet het geval dan kun je er alsnog voor kiezen. Je kunt je hiermee als werkgever onderscheiden en aantoonbaar maken dat je daadwerkelijk werk maakt van goed werkgeverschap.
  • Goed werkgeverschap
    Met een WIA-verzekering geef je blijk van goed werkgeverschap. Je laat zien dat je ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid financieel goed blijft zorgen voor je medewerkers.
  • Ondersteuning bij re-integratie
    Werknemers laten re-integreren is lastig. Een verzekeraar kan helpen om de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer maximaal te benutten. Als je bij dezelfde verzekeraar ook de verzuimverzekering hebt ondergebracht, zal de verzekeraar extra gebrand zijn op het bieden van professionele ondersteuning voor re-integratie.

Premie fiscaal aftrekbaar

De premie van de WIA-verzekering is voor jou als werkgever fiscaal aftrekbaar. Als je ervoor kiest om je medewerkers aan de premie te laten meebetalen, dan is dat deel ook voor hen fiscaal aftrekbaar.

De WIA en alles wat daarbij komt kijken is behoorlijk complex. De specialisten van Pensioen & Inkomen zetten de verschillende WIA-aanvullingsverzekeringen graag voor je op een rij. Neem vrijblijvend contact met ons op.

naar inspiratie overzicht
Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek welke verzuimverzekering het beste past bij jouw bedrijf.
Verzuimverzekering vergelijken?
Ontdek welke verzuimverzekering het beste bij je past.
Onafhankelijke vergelijking