Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Syntess Software: “Ik had geen betere pensioenadviseur kunnen wensen”

Vooruitkijken: als bedrijf ben je hier continu mee bezig. Plannen maken op korte termijn, maar ook op lange termijn. Een belangrijk punt voor de lange termijn, is de pensioenregeling. Syntess Software heeft samen met Sigma Pensioen & Inkomen de afgelopen twee jaar intensief gewerkt aan een nieuw plan. En met resultaat, want vanaf 1 januari 2023 werd de nieuwe pensioenregeling werkelijkheid.

Hans van Grondel, financieel directeur van Syntess Software, heeft voor aanpassing van de pensioenregeling nauw samengewerkt met Ruud Goense en Angelique Gijsen, pensioenadviseurs van Sigma Pensioen & Inkomen. “Ik werk al vijfentwintig jaar voor Syntess,” vertelt Hans. “En in al die jaren hebben we ook veel met Sigma samengewerkt. Voor de salarisverwerking en sinds 2015 ook voor de pensioenregeling.” De laatste twee jaar hebben Angelique en Hans intensief met elkaar samengewerkt. “We zitten nu in de afrondingsfase en kijken terug op een hele boeiende, maar ook pittige periode,” vertelt Hans lachend.

Diverse keuzes

Binnen elk bedrijf is de pensioenregeling een wezenlijk onderdeel, vertelt Angelique. “Wat het lastig maakt, is dat je per bedrijf heel veel keuzes, opties en varianten hebt. Uiteindelijk moet je binnen al die mogelijkheden een keus maken.” Hans vult Angelique aan: “En dan is het heel prettig als je een goede adviseur achter je hebt staan die weet wat er speelt en niet te beroerd is om te zeggen: misschien moet je het tóch anders aanpakken.”

Voordat deze nieuwe regeling tot stand kwam, had Syntess een middelloonregeling. Hierbij bouw je pensioen op over je gemiddelde loon gedurende de jaren dat je in dienst bent. De premie voor de werkgever is variabel. “We hebben voor de keus gestaan om het contract voor deze regeling te vernieuwen óf over te stappen naar een andere regeling. Anderhalf jaar geleden zag het er niet goed uit: door de rentestanden van toen zouden de premiekosten verdubbelen. Onbeheersbaar dus,” vertelt Hans.

Toekomstbestendig

Syntess heeft meerdere redenen om de huidige pensioenregeling te veranderen, waaronder het nieuwe pensioensysteem dat is opgenomen in de Wet toekomst pensioenen (Wtp), die bedrijven verplicht om uiterlijk vanaf 2027 over te stappen op dit nieuwe systeem waarbij iedereen pensioen opbouwt via een premieregeling. In dit pensioensysteem staat vast hoeveel geld een werknemer en werkgever in het pensioen stoppen. Hiermee is er geen sprake meer van een variabele premie. Het maakt het veel transparanter.

“Daarnaast willen we ook meer variatie en keuzemogelijkheden voor de deelnemers aanbieden. Binnen al die wensen waren er veel opties en mogelijkheden hoe we de regeling kunnen inzetten,” laat Hans weten. “Er zijn veel gesprekken met elkaar gevoerd. Dat roept vragen op als: wat voor regeling er nu is? Wat zijn de consequenties als we hiermee doorgaan? Wat zijn de alternatieven en welke alternatieven passen bij het personeelsbestand? Toen we eenmaal een aardig plan voor ogen hadden, hebben we het ook met de ondernemingsraad besproken. Nu ligt er een toekomstbestendige regeling waarvan de kosten beheersbaar zijn. En de medewerkers kunnen binnen alle mogelijkheden die er zijn een goed pensioen verwachten.”

Beschikbare premievariant

De regeling die vanaf 1 januari 2023 is gaan lopen, is een beschikbare premievariant waarbij je premie inlegt waarmee je gaat beleggen. Voor het bedrijf voldoet het aan alle eisen die ze van tevoren gesteld hebben.

Hans legt uit dat ze twee jaar geleden nog dachten dat de kosten in de komende tien tot vijftien jaar zouden verdubbelen. “Het zou onbetaalbaar worden. Als we nú datzelfde gesprek zouden voeren, zijn de cijfers heel anders. Dat maakt duidelijk dat de markt constant verandert. Dat zijn wel dilemma’s waar je over nadenkt. Maar ondanks dat zijn we nu ontzettend blij met wat we hebben bereikt. We hebben grip op onze kosten en de regeling voldoet ook nog eens aan de Wet toekomst pensioenen, waardoor we ook voor de lange termijn goed zitten,” aldus Hans.

Betrouwbare partner

Volgens Hans was dit allemaal niet gelukt zonder Sigma Pensioen & Inkomen: “We hebben er veel geld in gestoken, maar ik zie ook dat het zich de komende tien tot twintig jaar dubbel en dwars gaat terugverdienen. We hebben heel prettig met elkaar samengewerkt. Angelique is een betrouwbare partner die echt met je meedenkt, betrouwbaar is, zich houdt aan de planning en transparant is. Natuurlijk is het een investering, maar Sigma Pensioen & Inkomen heeft ontzettend veel ervaring en komt afspraken na. Ik had geen betere adviseur kunnen wensen.”

Goed werkgeverschap betekent ook dat je oog hebt voor een correct pensioen, voor je medewerkers én voor jezelf. Wij regelen dat graag. Neem vrijblijvend contact met ons op of bezoek onze pagina voor meer informatie over onze dienstverlening. 

naar inspiratie overzicht