Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Pensioenregeling via Centraal Beheer APF? Ga aan de slag met het transitieplan

Nieuwe Pensioenwet Overleg

Werkgevers die een pensioenregeling hebben via een Algemeen Pensioenfonds (APF), moeten voor 1 januari 2025 op individuele basis een transitieplan indienen. De pensioenadviseurs van Sigma Pensioen & Inkomen begeleiden je hier graag bij!

Wet toekomst pensioenen: hoe zit het ook alweer?

Een groot deel van de werkgevers is nog niet actief met het aanpassen van de pensioenregeling naar de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dat is ook niet zo vreemd. De Wtp is op 1 juli 2023 ingegaan, maar de overheid heeft een overgangsfase van een aantal jaar ingesteld.

Als je als werkgever onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds valt, zorgt het fonds zelf voor de nodige aanpassingen. Als je zelf de pensioenregeling mag bepalen, heb je dit waarschijnlijk via een verzekeraar of premiepensioeninstelling geregeld. Je hebt dan nog tot eind 2026 om definitieve keuzes te maken.

Bijzondere situatie voor klanten van Centraal Beheer

Werkgevers die bij het APF van Centraal Beheer zijn aangesloten moeten per 1 januari 2028 een pensioenregeling aanbieden die voldoet aan de Wtp. Als zij geen gebruik willen maken van eerbiedige werking (twee regelingen, één voor bestaande en één voor nieuwe werknemers), dan moeten zij voor 1 januari 2025 op individuele basis een transitieplan indienen. Het transitieplan vormt de basis voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Centraal Beheer blijkt een vreemde eend in de bijt. Sinds 2016 heeft Centraal Beheer de bij haar verzekerde regelingen omgezet naar haar pensioenfonds. Hierdoor zijn ruim 1.250 werkgevers aangesloten bij Centraal Beheer APF. Samen zijn zij goed voor ongeveer 40.000 actieve werknemers.

Dien het transitieplan vóór 1 juli 2024 in

In de planning van de overheid bij de uitrol van de Wtp wordt een AFP gelijk behandeld met de andere pensioenfondsen. Eén van de verplichtingen die zij daarmee hebben is dat zij voor 1 januari 2025 per pensioenregeling een transitieplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Centraal Beheer vraagt aangesloten werkgevers vóór 1 juli 2024 het (voorlopige) transitieplan aan te leveren. Zo kunnen de transitieplannen voor de bij haar geregistreerde regelingen op tijd worden ingediend bij de DNB.

De toekomst van je pensioenregeling

Als je als werkgever bij Centraal Beheer bent aangesloten, dan moet je aan de slag. Voor 1 juli 2024 moet je namelijk bepalen welke richting je met de toekomst van je pensioenregeling op wilt. Wil je de bestaande regeling aanpassen, of kies je voor twee regelingen in de toekomst? Dit keuzetraject bestaat uit bepaling van het HR-beleid, het nodige rekenwerk en afstemming met de werknemers. Er zijn uiteindelijk eenvoudige en complexere oplossingen, afhankelijk van wat het beste bij je bedrijf past.

Als werkgever kan je dit niet alleen. Om een weloverwogen beslissing te maken, heb je goede en complete inzichten nodig. De pensioenadviseurs van Sigma Pensioen & Inkomen staan je hierin bij en begeleiden je naar een nieuwe pensioenregeling. Klanten van Centraal Beheer zijn we hierbij graag van dienst. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.

naar inspiratie overzicht