Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Samen op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

Wet Toekomst Pensioenen

Never a dull moment, want als je denkt dat pensioenen saai zijn, heb je het mis. Ruud Goense, Manager bij Sigma Pensioen & Inkomen, is er dagelijks mee in de weer. “Wetgeving op het gebied van pensioenen heeft veel impact op mensen, zónder dat ze dat zelf weten. Ik beschouw het als mijn taak en die van mijn collega’s om dat in goede banen te leiden. Natuurlijk voor werkgevers, maar steeds vaker adviseren we ook werknemers.”

Wie samen met Ruud kort terugblikt op onze pensioenen, realiseert zich dat er in 15 jaar tijd veel veranderd is. En dat de veranderingen ook de komende jaren niet zullen stilstaan. “Ga maar na”, aldus Ruud. “In de periode voor 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers nog rond 61 jaar. Inmiddels is dit opgelopen tot ruim 65 jaar en dit zal ongetwijfeld verder stijgen, afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting.”

Transitie van de pensioenen

Niet alleen de leeftijd waarop we met pensioen gaan is veranderd, óók het pensioen zelf. Waar vroeger sprake was van een garantiepensioen en dus zekerheid over het appeltje voor de dorst voor later, is nu sprake van een beleggingspensioen. “Zo’n pensioen is per definitie onzeker, want de hoogte is afhankelijk van het beleggingsresultaat en de rekenrente op de pensioendatum.” Ingewikkeld? Best wel. Daarom hecht Ruud zoveel waarde aan duidelijke communicatie. “Het is lastige materie. Daarom proberen we pijnpunten zo helder mogelijk uit te leggen, zodat werkgevers weloverwogen de juiste keuze kunnen maken. Dat geldt ook voor de pensioentransitie waar we nu voor staan. De deadline voor de nieuwe Pensioenwet is 1 januari 2028. Wij adviseren en begeleiden ondernemers daar waar nodig om tijdig de juiste stappen richting het nieuwe pensioenstelsel te zetten.”

Steeds vaker advies aan werknemers

Ruud verwacht dat hij de komende jaren steeds vaker met werknemers rond de tafel zal zitten. Ook nu al wordt hij regelmatig door werkgevers uitgenodigd om hun medewerkers te informeren over hun pensioen. Met de toenemende onzekerheid die beleggingspensioenen met zich meebrengen, neemt de adviesbehoefte verder toe.

Ook inkomensverzekeringen

Terwijl niet elke werkgever een pensioenregeling nodig heeft, voelt iedere werkgever wel de noodzaak van goede inkomensverzekeringen voor hun werknemers. Ook dat wordt door Ruud en zijn collega’s begeleid. Ruud: “De samenwerking met de loonadviseurs van Sigma is natuurlijk superfijn. Omdat al veel informatie voor handen is, kunnen we dan, zowel wat betreft pensioenen als verzekeringen, een vliegende start maken.”

Je zaken gewoon goed regelen gaat over meer dan een mooi salaris en een goed personeelsbeleid. Wil jij meer weten over hoe je het pensioen goed inregelt? Kijk op de pagina Pensioen & Inkomen voor meer informatie.

naar inspiratie overzicht